ประชาชนมีส่วนร่วม!? กกต. ใช้ภาษี 1.3 พันล้าน เลือก สว.สรรหาชุดนี้ เข้ามาโหวตนายกฯ

  • Admin admin
  • May 14, 2019
  • Comments Off on ประชาชนมีส่วนร่วม!? กกต. ใช้ภาษี 1.3 พันล้าน เลือก สว.สรรหาชุดนี้ เข้ามาโหวตนายกฯ

หลังราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา 250 คน ออกมา ตามมาด้วยกระแสวิพากษ์วิจารณ์รายชื่อที่ออกมาว่าเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดกับ รัฐบาล และคสช. และส่วนหนึ่งยังเป็นคนในครอบครัวของผู้นำรัฐบาลในขณะนี้อีกด้วย

เมื่อย้อนไปดูงบประมาณที่ใช้สรรหา ส.ว.ชุดนี้ออกมา โดยเมื่อวันที่ 23 พ.ย.61 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้จัดแถลงข่าว “กกต.พร้อมจัดการเลือกตั้ง ส.ว.” เพื่อชี้แจงต่อสื่อมวลชนและผู้บริหาร กกต. ให้รับทราบถึงความพร้อมของสำนักงาน กกต. ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) และได้รับทราบเจตนารมณ์ของกฎหมายในการเลือก ส.ว. รวมทั้งรับรู้และเข้าใจข้อพึงระวังในการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนในช่วงที่มีการเลือก ส.ว.

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. กล่าวว่า การจัดเลือก ส.ว.ครั้งนี้เป็นครั้งแรกภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ และเป็นครั้งแรกที่ กกต.ชุดนี้จะได้ปฏิบัติภารกิจสำคัญ โดยในวาระเริ่มแรก กำหนดให้ ส.ว.มี 250 คน มาจากการสรรหา และแต่งตั้ง 3 ส่วน

ส่วนแรกคือ กกต.จัดให้มีการเลือกระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และประดับประเทศ จาก 10 กลุ่มอาชีพ จากนั้นคัดให้เหลือ 200 คน เสนอรายชื่อให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คัดเลือกเหลือ 50 คน ขึ้นบัญชีสำรองอีก 50 คน

ส่วนที่สองคือคณะกรรมการสรรหาที่ได้รับการแต่งตั้งจาก คสช. สรรหา ส.ว. 400 รายชื่อ และเสนอให้ คสช. คัดเลือกเหลือ 194 คน และส่วนที่สาม คือ ส.ว. ที่เป็นโดยตำแหน่ง 6 คน

“จะเห็นได้ว่าการได้มาซึ่ง ส.ว.ครั้งนี้ เป็นการเปิดกว้างให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้มากยิ่งขึ้น ทั้งการเป็นผู้สมัครเข้าเพื่อให้มีสิทธิเลือก ส.ว. หรือการเป็นผู้ได้รับเลือกให้เป็น ส.ว. โดยสามารถสมัครเองหรือให้องค์กรที่ กกต.รับรองเสนอชื่อเข้าร่วมคัดเลือก โดยจากการรับลงทะเบียนองค์กรทั้งสิ้น 476 องค์กร มีองค์กรที่ผ่านการตรวจคุณสมบัติ 436 องค์กร” นายอิทธิพร กล่าว

สำหรับ การเลือก ส.ว.ในครั้งนี้ กกต.ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 1,300 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้ได้มาซึ่ง ส.ว. โดยหน่วยงานของ กกต.เองประมาณ 1,176 ล้านบาท และโดยหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ ประมาณ 126 ล้านบาท

ทั้งนี้ กกต.จะใช้จ่ายให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งการเตรียมการทั้งหมด กกต.ได้ร่วมแรงร่วมใจเพื่อให้การเลือก ส.ว.ครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยเชื่อและหวังว่าจะทำให้การเลือก ส.ว.ครั้งนี้เป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรม

ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญ 2560 ได้เขียนบทเฉพาะกาลไว้ในมาตรา 272 ให้ ส.ว. ทั้ง 250 คน มีสิทธิในการร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีด้วย นั่นหมายความว่าผู้มีสิทธิ์โหวตเลือกนายกฯ จะประกอบไปด้วย ส.ส. จากการเลือกตั้ง 500 คน และ ส.ว. จากการแต่งตั้งอีก 250 คน รวมแล้ว 750 คน

ทำให้คนที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรี จะต้องได้เสียงสนับสนุนเกินกึ่งหนึ่งของ “สภาร่วมของ ส.ส. และ ส.ว.” หรือก็คืออย่างน้อย 376 เสียง

Facebook Comments