O-NET

ไม่ธรรมดา!! ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย คะแนน O-NET สูงสุด ติด 10 อันดับแรก โรงเรียนเก่งภาคอีสาน

April 7, 2018

โอเน็ต หรือ O-NET ที่หลายๆ คนพูดถึง ย่อมาจากว่า Ordinary National Education Test คือการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นการจัดสอบสำหรับนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 เพื่อชี้วัดคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษานักเรียนและโรงเรียน จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 คะแนนสอบ O-NET ถือว่าสำคัญมากสำหรับการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เนื่องจากเป็นคะแนนที่บ่งบอกถึงความรู้ทางวิชาการขั้นพื้นฐาน ที่ทางมหาวิทยาลัยจะนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในเกณฑ์การพิจารณาเข้าเรียนต่อด้วย แอดมินจะพาไปดูคะแนนสูงสุด 40 อันดับแรก O-NET ม.6 ภาคอีสาน ปีการศึกษา 2560 วัดเฉพาะโรงเรียนขนาดใหญ่ขึ้นไป สังกัด สพฐ. เป็นที่น่ายินดีว่า 10 อันดับแรก กระจายอยู่ใน 9 จังหวัดทั่วถึงกัน ได้แก่ อุบลราชธานี อุดรธานี ขอนแก่น สุรินทร์ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด เลย บุรีรัมย์ และมหาสารคาม

Read More

ระดับประเทศ!!รายชื่อโรงเรียนที่มีคะแนน O-NET สูงสุด 400 อันดับแรก

February 27, 2018

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศหลักเกณฑ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการช้างเผือก ปีการศึกษา 2561 โดยคุณสมบัติของผู้สมัครโครงการช้างเผือก จะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ในโรงเรียนที่อยู่ในการจัดอันดับคะแนน O-NET สุงสุด 400 อันดับแรก ของกระทรวงศึกษาธิการ ในปีการศึกษา 2559 พร้อมกับแนบเอกสารท้ายประกาศ ซึ่งได้แก่บัญชีรายชื่อ โรงเรียนที่มีคะแนนสอบ O-NET (ค่าเฉลี่ยรวม 5 วิชา) สูงสุด 400 อันดับแรก ในปีการศึกษา 2559 ข้อมูลจาก สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.)

Read More