กรมป่าไม้

เตรียมตัวเลย!! “กรมป่าไม้” รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วันที่ 27 ธ.ค.60 – 8 ม.ค.61!!

December 17, 2017

กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท ปฏิบัติงานที่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางสาขาวิชาการบัญชี 2. เจ้าพนักงานพัสดุ 18 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท ปฏิบัติงานที่ สำนักบริการกลาง 1 อัตรา สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 1 อัตรา (ปฏิบัติงานสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) 2 อัตรา สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 3 อัตรา สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 1 […]

Read More