เชิญร่วมชมและเชียร์ “การจัดการแข่งขันกีฬา สาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 26” ที่ จ.ร้อยเอ็ด

  • Admin Saxman
  • August 2, 2019
  • Comments Off on เชิญร่วมชมและเชียร์ “การจัดการแข่งขันกีฬา สาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 26” ที่ จ.ร้อยเอ็ด

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด เป็นประธานการแถลงข่าว “การจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 26 (ไก่แจ้เกมส์) ที่ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ์ ๘๐ พรรษา อยู่เลขที่ 113 หมู่ 12 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ในการนี้ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด กล่าวว่าการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฎสัมพันธ์ ครั้งที่ 26 (ไก่แจ้เกมส์) เป็นการแข่งขัน ระหว่าง “กลุ่มโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ” มีกำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธ์ กล่าวเพิ่มเติม อีกว่า

การแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฎสัมพันธ์ จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2535 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง “กลุ่มโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ” โดยสลับกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง มาถึงปัจจุบัน จาก จำนวน 5 โรงเรียน ได้เติบโตขยายออกมาถึงจำนวน 16 โรงเรียน ทำให้กลายเป็นประเพณีที่ผูกพัน ภายใต้ความมุ่งหวัง ที่ว่า “มิตรภาพ เหนือชัยชนะ” สำหรับในช่วงการจัดการแข่งขันระยะเวลา 3 วัน ระหว่าง วันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 จะทำให้พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด มี ครู บุคลากร และนักเรียน จากมหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศ มาเยือนจังหวัดนครร้อยเอ็ด เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 2,000 คน

จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวร้อยเอ็ดร่วมเป็น “เจ้าภาพ” ต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยน้ำใจไมตรีจิต ต่อากนั้น ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด กล่าวถึงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎจากทั่วประเทศ ที่จะมาร่วมทำการแข่งขัน จำนวน 16 โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎจันเกษม, เชียงราย, เชียงใหม่, บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, พระนครศรีอยุธยา, พิบูลสงคราม, มหาสารคาม, วไลยอลงกรณ์ฯ, ราชนครินทร์,ร้อยเอ็ด, สวนสุนันทา, อุตรดิตถ์, อุบลราชธานี, และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

จะมีการแข่งขันกีฬาใน 6 ประเภท ได้แก่ แชร์บอล, ฟุตบอล, ฟุตซอล, กรีฑา, วอลเลย์บอล และเปตอง
นอกจากการแข่งขันกีฬาแล้ว จะมีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงาน การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 STEM ศึกษา และ ข้อบังคับต่างๆ เพื่อ “การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ” ต่อไป

ข่าว/ภาพ คุฯนายสุเทพ ลอยแก้ว

Facebook Comments