เป็นบุญตา เปิดภาพถ้ำ ที่ครูบาบุญชุ่มจะเข้ากรรมฐาน ปิดวาจา 3 ปี 3 เดือน 3 วัน

  • Admin Saxman
  • April 24, 2019
  • Comments Off on เป็นบุญตา เปิดภาพถ้ำ ที่ครูบาบุญชุ่มจะเข้ากรรมฐาน ปิดวาจา 3 ปี 3 เดือน 3 วัน

สมาชิกเฟซบุ๊ก สาย เลือน แลง โพสต์ภาพเผยให้เห็นภายในถ้ำที่ ครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญญวาสีภิกขุ จะเข้าปฏิบัติธรรมกรรมฐานปิดวาจา 3 ปี 3 เดือน 3 วัน โดยมีกำหนดในวันที่ 29 เมษายน นี้

โดยโพสต์ดังกล่าวระบุว่า “#ถ้ำที่พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร #อรัญวาสีภิกขุ #จะเข้าปฏิบัติธรรมกรรมฐารปิดวาจา 3 ปี 3 เดือน 3วัน ณ.ถ้ำเมืองแก็ด รัฐฉาน เมียร์มา วันที่ 29 เมษายน 2562 น้อมกราบด้วยความเครารพยิ่ง สาธุ สาธุ #โอวาทธรรมพระครูบาบุญชุ่ม คนเรา จะเอาอะไร จะหวังอะไรในโลกนี้อีก ต่างคนก็ต่างใกล้ตายมาทุกวัน ให้รีบปฏิบัติธรรมดีกว่า การสร้างสิ่งภายนอกไม่มีที่สิ้นสุด จงสร้างความสงบรู้แจ้งสัจจะธรรมอยู่ภายในดีกว่า อย่ามัวแต่โทษคนอื่น ให้มองดู ที่จิตใจเราเพียงคนเดียว รีบทำความเพียร ยินดีในพระนิพพาน

การเกิดมาเป็นทุกข์แท้หนอ พูดมากยากนาน เอานิพพานดีกว่า คนดีแสวงหาพระนิพพาน คนเดินโลกสงสาร แสวงหาของสมมุติ ไม่หลุดพ้นสักที มีบารมีไม่รู้จักใช้ มีกาย ไม่รู้จักละ อยู่กับพระไม่รู้จักมาร เดินสงสารไม่รู้จักจบ พบแก้ววิเศษไม่รู้จักเอา ขอลาก่อนท่านทั้งหลาย รีบถ่อ รีบพาย ตะวันจะสาย สายบัวจะเน่า รีบทิ้งวัฏฏะ รีบสละทุกอย่าง รีบวางทางทุกข์ เข้าถึงสุขเย็นแท้นิพพานเอย สาธุด้วยจิตเมตตายิ่ง”

ภาพจากเฟซบุ๊ก เฟซบุ๊ก สาย เลือน แลง

ภาพจากเฟซบุ๊ก เฟซบุ๊ก สาย เลือน แลง

ภาพจากเฟซบุ๊ก เฟซบุ๊ก สาย เลือน แลง

ก่อนหน้านี้ วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562 เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้ พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญญวาสีภิกขุ พร้อมคณะ เข้าเฝ้ากราบถวายสักการะและกราบทูลลา เพื่อไปปฏิบัติกรรมฐาน ถือศีล ปิดวาจา บำเพ็ญเพียร เป็นเวลา 3 ปี 3 เดือน 3 วัน ณ ถ้ำในประเทศเมียนมา

ภาพจากเฟซบุ๊ก เฟซบุ๊ก สาย เลือน แลง

ภาพจากเฟซบุ๊ก เฟซบุ๊ก สาย เลือน แลง

ภาพจากเฟซบุ๊ก เฟซบุ๊ก สาย เลือน แลง

ภาพจากเฟซบุ๊ก เฟซบุ๊ก สาย เลือน แลง

ภาพจากเฟซบุ๊ก เฟซบุ๊ก สาย เลือน แลง

Facebook Comments