TO BE NUMBER ONE IDOL

พ่อเมืองร่วมชม! การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี (TO BE NUMBER ONE IDOL) จังหวัดร้อยเอ็ด

December 28, 2017

เวลา 16.30 น. วันที่ 27 ธันวาคม 2560 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีปิดการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี (TO BE NUMBER ONE IDOL) จังหวัดร้อยเอ็ดปี 2561 ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ในขณะที่นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานประธานในพิธี มีความบางตอนว่า การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี (TO BE NUMBER ONE IDOL) จังหวัดร้อยเอ็ด ในครั้งนี้ มีเยาวชนสนใจสมัครเข้าร่วมการประกวด จำนวนกว่า 100 คน ในการนี้ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวให้โอวาทแก่เยาวชน ก่อนมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดและสายสะพาย แบ่งเป็น ชาย 6 คน […]

Read More