Police Ticket Management

ดีเดย์ 17 ธ.ค. เริ่มใช้ “ใบสั่งรูปแบบใหม่” ทั่วประเทศ

December 16, 2017

เจ้าหน้าที่ตำรวจ เตรียมนำใบสั่งรูปแบบใหม่ มาใช้พร้อมกันทั่วประเทศในวันพรุ่งนี้(17ธ.ค.60 ) เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ในขั้นตอนการออกใบสั่ง และชำระค่าปรับ หากพบผู้กระทำผิดกฎจราจร นี่คือ ‘ใบสั่งรูปแบบใหม่’ ที่จะนำมาใช้พร้อมกันทั่วประเทศ หากตำรวจพบผู้กระทำผิดกฎจราจร โดยลดขั้นตอนการเขียนใบสั่ง เพิ่มบาร์โค้ด ช่วยในการตรวจสอบย้อนหลัง และเพิ่มข้อความกำกับเป็นภาษาอังกฤษ ทำให้การออกใบสั่ง และการชำระค่าปรับผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย และแอพพลิเคชั่น สะดวกรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ ยังเพิ่มช่อง ‘ปฏิเสธการรับทราบข้อกล่าวหา’ หรือปฏิเสธใบสั่ง กรณีผู้ขับขี่ยืนยันว่า ไม่ได้กระทำผิด โดยสามารถยื่นโต้แย้งได้ภายใน 15 วัน เพื่อให้พนักงานสอบสวนเจ้าหน้าที่พื้นที่พิจารณา และตัดสินข้อเท็จจริง ส่วนใบสั่งที่ส่งทางไปรษณีย์ ปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่เช่นกัน โดยเพิ่มบาร์โค้ด เพิ่มขนาดช่องใส่รูปภาพ และเพิ่มช่องสรุปคะแนนการขับขี่ ซึ่งจะจัดเก็บในฐานข้อมูล เพื่อพิจารณาพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ พลตำรวจตรี เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจสันติบาล 3 กล่าวว่า ‘ใบสั่งรูปแบบใหม่’ เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Police Ticket Management หรือ PTM ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลการกระทำความผิด ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น […]

Read More