edc

จ.มหาสารคาม สาธิตการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) เตรียมความพร้อมร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ รองรับประชาชนซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค เริ่ม 1 ตุลาคมนี้

September 29, 2017

(29ก.ย.60) นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนผู้มีสิทธิ์ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร่วมชมการสาธิตและทดสอบการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายในร้านเวียงฟ้า JC ไอมาร์ท หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง หนึ่งในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ที่ได้รับการติดตั้งเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) จากธนาคารกรุงไทย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนผู้มีสิทธิ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีสำนักงานคลังจังหวัด ร่วมกับธนาคารกรุงไทย สำนักงานพาณิชย์จังหวัด และสำนักงานพลังงานจังหวัด ร่วมดำเนินการสาธิตและชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง นางสาวเกศริน ภัทรเปรมเจริญ คลังจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ประชาชนผู้มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถติดต่อขอรับบัตรได้ที่หน่วยรับลงทะเบียนที่ได้ไปลงทะเบียนไว้ และจะสามารถใช้บัตรดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ตามวงเงินในบัตรที่รัฐบาลช่วยเหลือเพื่อชำระสินค้าและบริการในร้านค้าที่ติดตั้งเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์(EDC) เมื่อชำระค่าสินค้าและบริการแล้ว วงเงินจะลดลงตามยอดที่ใช้จ่าย และเมื่อถึงรอบวันที่ 1 ของทุกเดือนวงเงินจะปรับใหม่เป็นวงเงินเริ่มต้นเสมอ โดยวงเงินคงเหลือของเดือนที่ผ่านมาจะไม่มีการนำมาสะสม และวงเงินในบัตรไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้(ยกเว้นวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มปรับวงเงินใหม่ทุกวันที่ 1 ของทุก 3 เดือน) ส่วนวงเงินในการซื้อสินค้าและบริการ รัฐบาลได้กำหนดไว้ดังนี้ คือ 1.ผู้มีรายได้เกินกว่า 30,000 บาท/ปี สามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าประชารัฐและร้านอื่นๆที่กำหนด จำนวน […]

Read More