กรมพลศึกษา

เช็คด่วน!! กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (12-30 มี.ค. 2561)

February 12, 2018

ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียด ผู้ประสงค์จะรับสมัคร สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม – 30 มีนาคม 2561 ทางเว็บไซต์ http://www.dpe.go.th “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ” รายละเอียดเพิ่มเติม :คลิก File [1] / File [2] / File [3]

Read More