กยศ.

ได้ผลเกินคาด!! หักเงินเดือน ขรก.ใช้หนี้ กยศ. ได้คืนเดือนละ 420 ล้านบาท

May 14, 2019

กยศ.เผยนำร่องหักเงินเดือนข้าราชการที่เป็นหนี้ กยศ. ได้ผล ตามหนี้คืนได้เดือนละกว่า 400 ล้านบาท เดินหน้าขยายมาตรการไปยังองค์กรรัฐวิสาหกิจและเอกชนรายใหญ่ เชื่อปีนี้ กยศ.เรียกเก็บหนี้คืนได้กว่า 6,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 13 พ.ค.2562 นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กล่าวถึง ความก้าวหน้าในการตามหนี้จากผู้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผิดนัดชำระหนี้ จนต้องออกมาตรการให้องค์กรนายจ้างทั้งภาครัฐและเอกชน มีหน้าที่หักเงินได้ที่มาจากการจ้างแรงงานของพนักงานและลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ยืม กยศ. นำส่งกรมสรรพากร โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ล่าสุด ได้รับความร่วมมือจากกรมบัญชีกลางที่ดูแลระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการส่วนกลางเดือนละ 160,000 คน รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบเงินเดือนของข้าราชการท้องถิ่น ได้ดำเนินการหักเงินเดือนข้าราชการเพื่อนำส่ง กยศ.รวมเป็นเงินเดือนละกว่า 420 ล้านบาท ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการเริ่มหักเงินเดือนของผู้กู้ยืมเงิน กยศ.ที่ทำงานในรัฐวิสาหกิจและเอกชนรายใหญ่ คาดว่า ตลอดปีนี้ กยศ. จะสามารถจัดเก็บหนี้จากการหักเงินจากบัญชีเงินเดือนได้รวมกว่า 6,000 ล้านบาท

Read More

ไม่ควรส่งเรียน!! ‘ชวน หลีกภัย’ ขอกองทุนบันทึกชื่อเด็กเบี้ยวหนี้ กยศ. ชี้ ม.ไหนเด็กเบี้ยวมากสุดเท่ากับม’หาลัยโจร!?

August 19, 2018

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี และประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธานเปิดโรงแรมอีโค่อิน นครศรีธรรมราช กล่าวถึงกรณีผู้รับเหมาทิ้งงานก่อสร้างวิทยาลัยพยาบาล โดยขอให้วิทยาลัยบันทึกชื่อบริษัทไว้ เพื่อประณามว่าคนชื่อนี้ ตระกูลนี้ทำให้เสียชื่อเสียง เสมือนเรื่องกองทุนกู้ยืมที่กำลังเป็นปัญหา ว่า ขอให้กองทุนทำบันทึกชื่อนี้ไว้ หากว่าสักวันหนึ่งเด็กคนนี้สมัครเป็นนายกรัฐมนตรี แต่ปรากฏว่าโกงเงินกู้ยืม กยศ. ก็ตัดสิทธิ ผมพูดคุยที่ มอ.เมื่อวานนี้ บอกว่าอยากเห็นนักศึกษา มอ.คืนเงินกู้ยืม กยศ.ให้มากที่สุด อย่างนี้ก็มีคนเบี้ยวน้อยที่สุด เท่ากับประกาศให้เห็นชัดว่ามหาวิทยาลัยที่มีคนเบี้ยว กยศ.น้อยที่สุดสมควรมาเรียน ขณะที่มหาวิทยาลัยไหนมีคนเบี้ยว กยศ.มากที่สุด เท่ากับเป็นมหาลัยโจร สอนให้เด็กเบี้ยว กยศ. ไม่สมควรส่งลูกหลานไปเรียน “เราพูดเรื่องนี้กันอย่างจริงจัง เพราะเป็นเรื่องแรกที่วัดคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และจะเป็นตัวชี้วัดคุณภาพการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษานั้นๆ ด้วย” อดีตนายกฯระบุ ที่มา:มติชนออนไลน์

Read More

เอาจริงแล้ว!! ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ หักเงินเดือน “ข้าราชการ-ลูกจ้างประจำ” ใช้หนี้ กยศ.!

August 7, 2018

7 ส.ค.61 ราชกิจจาเผยแพร่ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการหักเงินได้พึงประเมิน เพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้ อาศัยอำนาจตามความในวรรคหนึ่งของมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ให้พนักงานหรือลูกจ้างซึ่งเป็นผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหักเงินได้พึงประเมิน เพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนให้กองทุน ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ในประกาศนี้ “กองทุน” หมายความว่า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 “เงินกู้ยืม” หมายความว่า เงินกู้ยืมตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 ข้อ 2 ให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งเป็นกระทรวงทบวง กรม สำนักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม หักเงินได้พึงประเมินของข้าราชการ และลูกจ้างประจำในสังกัด ซึ่งเป็นผู้กู้ยืมเงิน ตามจำนวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบ แล้วนำส่งผ่านระบบของกรมบัญชีกลางตามกฎหมายว่า ด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย […]

Read More

กรรมของครู!?ถูกยึดบ้าน เพราะค้ำประกัน กยศ.ให้นักเรียน 60 คน กว่าครึ่งไม่ยอมใช้หนี้!

July 24, 2018

จากกรณีข่าว ครูวิภาถูกยึดบ้าน เหตุค้ำประกัน กยศ.ให้นักเรียน 60 คน กว่าครึ่งไม่ยอมใช้หนี้! ที่ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Tikky CM Peo ที่โพสต์เล่าเรื่องครูโรงเรียนมัธยมรายหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชร ค้ำประกัน กยศ. ให้ลูกศิษย์ กว่า 60 คน แต่ท้ายสุดลูกศิษย์ไม่ใช้หนี้กยศ. จนเมื่อกลางเดือนกรกฎาคม เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี นำคำสั่งศาลตัดสินมายึดทรัพย์ บ้านและที่ดินของครูผู้ค้ำประกัน ทำให้ครูกังวลว่าจะถูกฟ้องล้มละลาย และจะถือว่าขาดคุณสมบัติการเป็นราชการทำให้ครูรายนี้ต้องออกจากราชการ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 23 ก.ค.ที่ผ่านมา ครูวิภา ได้มาติดต่อ กยศ. เพื่อไกล่เกลี่ย และชำระหนี้แทนลูกศิษย์บางส่วน เบื้องต้นครูวิภาได้ติดต่อพูดคุยกับลูกศิษย์ให้ไปจ่ายหนี้ กยศ. ด้วย แต่กลับถูกลูกศิษย์พูดว่า “ครูก็ไปบอกศาลให้มายึดทรัพย์ผมสิ” ล่าสุด นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กล่าวว่า ขณะนี้ตนยังไม่ทราบเรื่อง อย่างไรก็ตาม กยศ. ไม่นิ่งนอนใจ ขอให้ครูรายนี้ติดต่อมายัง กยศ.เพื่อให้กยศ.ดำเนินการช่วยเหลือต่อไป “ในส่วนที่ครูรายนี้กังวลว่า จะถูกฟ้องล้มละลายและจะขาดคุณสมบัติการเป็นครูนั้น ผมคิดว่าระยะเวลาการดำเนินคดีใช้เวลานาน อีกทั้งขณะนี้ […]

Read More

อย่าลืม!! 3.5 ล้านราย โปรดตรงเวลา 5 ก.ค.ชำระหนี้ กยศ.!

June 30, 2018

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) แจ้งเตือนผู้กู้ยืมรุ่นพี่ที่ครบกำหนดชำระหนี้ร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษารุ่นน้อง ภายในวันที่ 5 ก.ค.ของทุกปี นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการ กยศ. เผยว่า ขณะนี้กองทุนมีผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้ประมาณ 3.5 ล้านราย ซึ่งมีหน้าที่ในการชำระเงินคืนหลังจากสำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษา เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษารุ่นน้องต่อไป ผู้กู้ยืมต้องติดต่อชำระเงินคืนตามกำหนดภายในวันที่ 5 ก.ค.ของทุกปี โดยในปีที่ผู้กู้ยืมครบกำหนดชำระหนี้ครั้งแรก กองทุนจะมีหนังสือแจ้งภาระหนี้ พร้อมรายละเอียดของจำนวนเงินที่ต้องชำระรายเดือนหรือรายปีให้ผู้กู้ยืมทราบ หากผู้กู้ยืมไม่ได้หนังสือแจ้งภาระหนี้ สามารถตรวจสอบยอดหนี้ที่ต้องชำระด้วยตนเองได้ทาง www.studentloan.or.th และนำเงินไปชำระได้ตามช่องทางต่างๆ ได้แก่ ธนาคารที่กองทุนกำหนด เคาน์เตอร์เซอร์วิส ไปรษณีย์ไทย รวมถึงใช้สแกน QR code ผ่าน Mobile Banking ของทุกธนาคาร ทั้งนี้ หากผู้กู้ยืมชำระล่าช้าจะทำให้ผู้กู้ยืมต้องเสียเบี้ยปรับกรณีผิดนัดชำระหนี้ ในอัตราร้อยละ 12-18 ต่อปี รวมถึงผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันอาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย และสามารถสอบถามได้ที่โทร.0-2016-4888

Read More

1.2แสนคนหนาว! กยศ.จ่อไล่ฟ้องฐานเบี้ยวหนี้ มิ.ย. นี้ลุยหักบัญชีเงินเดือนขรก.

June 10, 2018

6 มิ.ย.61 นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมา กยศ.ให้กู้กับนักเรียนนักศึกษาไปแล้ว 5.4 ล้านราย มูลหนี้ 5.7 แสนล้านบาท ปัจจุบันมีการชำระปิดบัญชีไปแล้ว 8 แสนราย มีสถานะตายและพิการประมาณ 5 หมื่นราย ปัจจุบันเหลือผู้กู้ที่ยังในระบบ 4 ล้านกว่าคน โดยมีการชำระหนี้ปกติ 1 ล้านกว่าราย ผิดชำระหนี้ 2 ล้านกว่าราย คิดเป็นมูลหนี้ 6.8 หมื่นล้านบาท โดยในปีนี้มีผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระประมาณ 3.5 ล้านราย คิดเป็นมูลหนี้ 4 แสนล้านบาท โดยในปีนี้ กยศ.เตรียมฟ้องดำเนินคดีลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระประมาณ 1.2 แสนราย มูลหนี้ 1.2 หมื่นล้านบาท เฉลี่ยรายละ 1 แสนบาท ซึ่งในรอบ 10 ปีที่ผ่าน กยศ.ได้ทำการฟ้องร้องดำเนินคดีไปแล้วประมาณ 1.2 ล้านคดี มูลหนี้ […]

Read More

สุดอึ้ง!! 2 ล้านราย เบี้ยวหนี้กู้เรียนหนังสือ กยศ.ลุยฟ้องต่อปีนี้อีก 1.2 แสนราย

June 7, 2018

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า ในปีนี้มีผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระประมาณ 3.5 ล้านราย คิดเป็นมูลหนี้ 4 แสนล้านบาท รวมทั้งในปีนี้ กยศ. เตรียมฟ้องร้องดำเนินคดีลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระประมาณ 1.2 แสนราย มูลหนี้ 1.2 หมื่นล้านบาท เฉลี่ยรายละ 1 แสนบาท จากยอดการฟ้องร้องทั้งหมดในรอบ 10 ปีที่ประมาณ 1.2 ล้านคดี มูลหนี้ 4.8 หมื่นล้านบาท “ปัจจุบัน กยศ. ปล่อยกู้ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาแล้ว 5.4 ล้านราย คิดเป็นวงเงิน 5.7 แสนล้านบาท ในจำนวนนี้ มีการชำระและปิดบัญชีไปแล้ว 8 แสนราย มีสถานะตาย หรือพิการ 5 หมื่นราย ทำให้ยังเหลือผู้กู้ในระบบทั้งสิ้น 4 ล้านราย ในส่วนนี้เป็นลูกหนี้สถานะปกติประมาณ 1 ล้านกว่าราย และมีสถานะผิดนัดชำระ […]

Read More

กยศ. ถกหน่วยงานราชการ เตรียมพร้อมหักเงินเดือนพนักงาน-ลูกจ้างกู้เงินเรียน

May 1, 2018

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2561 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับกรมบัญชีกลางและกรมสรรพากร จัดงานสัมมนาการหักเงินเดือนผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 สำหรับกลุ่มข้าราชการและลูกจ้างผ่านระบบจ่ายตรง เพื่อสร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานองค์กรนายจ้างภาคราชการกว่า 220 แห่ง ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดน.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และน.ส.พัดชา พงศ์กีรติยุต รองอธิบดีกรมสรรพากร ร่วมวงเสวนา นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า สืบเนื่องมาจากประกาศพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งในสาระสำคัญของกฎหมายดังกล่าวได้กำหนดให้องค์กรนายจ้างทั้งภาครัฐและเอกชน มีหน้าที่หักเงินได้พึงประเมินของพนักงานหรือลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ยืม เพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนตามจำนวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบผ่านกรมสรรพากร ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กองทุนกำหนด กองทุนจึงมีความจำเป็นต้องทำความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมให้แก่หน่วยงานองค์กรนายจ้างทุกแห่ง โดยเริ่มดำเนินการจากหน่วยงานราชการก่อน รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ และภาคเอกชนตามลำดับ สำหรับงานสัมมนาครั้งนี้ กองทุนได้เชิญกรมบัญชีกลางและกรมสรรพากร มาร่วมชี้แจงแนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการหักเงินเดือน […]

Read More

ถูกหักเงินจนไม่เหลือ!!ลูกหนี้ กยศ. กังวลหักบัญชีเงินเดือนไม่พอใช้จ่าย

October 9, 2017

“ชัยณรงค์”เดินสายพบองค์กรนายจ้าง ทำความเข้าใจหักเงินเดือนลูกหนี้กยศ.ส่วนลูกหนี้ห่วงถูกหักเงินจนไม่เหลือพอใช้จ่าย  9 ต.ค.60 นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ กยศ.ได้หารือร่วมกับสภาองค์กรนายจ้างแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับ พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ที่กำหนดให้นายจ้างหักเงินเดือนจากรายได้ของพนักงานหรือลูกจ้างที่เป็นลูกหนี้ของกองทุนฯ ซึ่งเบื้องต้นพบว่า องค์กรนายจ้างส่วนใหญ่ก็ยังไม่ทราบรายละเอียดในการหักเงินเดือนจากลูกจ้างที่เป็นลูกหนี้ของกองทุนฯ ดังนั้นจึงเห็นตรงกันว่า กยศ.จะเดินสายชี้แจงผู้ประกอบการ โดยเฉพาะในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ โดยกำหนดว่าจะเดินสาย 6ครั้ง คือ 5 ภูมิภาค และ ส่วนกลาง ได้แก่ จังหวัดระยอง เชียงใหม่ นครสวรรค์ นครราชสีมา หาดใหญ่ และกรุงเทพฯ โดยจะเริ่มวันที่ 6 พ.ย.2560 ที่จังหวัดระยอง คาดว่าภายในเดือนมกราคม 2561น่าจะเดินสายชี้แจงผู้ประกอบการครบทุกภูมิภาค และจะเริ่มจะหักเงินเดือนลูกหนี้ได้ในปี 2561 ต่อข้อถามว่า ลูกหนี้ กยศ.มีความกังวลว่า หากนายจ้างหักเงินเดือนแล้วจะทำให้เงินไม่เหลือเพียงพอที่จะใช้จ่าย เนื่องจากหลายคนมีหนี้สินอื่น ๆ ด้วย นายชัยณรงค์ กล่าวว่า โดยหลักการการหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ กยศ.ต้องเป็นไปตามสัญญาที่ได้กำหนดไว้ ซึ่ง […]

Read More

กยศ.ใช้ไม้เด็ด!ขีดเส้นตายวันจ่าย-ตัดเงินลูกหนี้

July 6, 2017

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเตรียมหักเงินเดือนลูกหนี้ พร้อมขีดเส้นตาย5ก.ค.นี้เป็นวันสุดท้ายของการชำระเงิน หากล่าช้าต้องเสียค่าปรับและถูกฟ้องร้องตามกฎหมาย วันนี้ (5 ก.ค. 60) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เตรียมใช้มาตรการหักเงินเดือนลูกหนี้กับผู้กู้ยืมซึ่งมีหน้าที่ชำระเงินคืนหลังจากสำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษา โดยต้องชำระเงินคืนภายในวันที่ 5 ก.ค.ของทุกปี ซึ่งผู้ชำระเงินกู้สามารถตรวจสอบยอดหนี้ผ่านเว็บไซต์ กยศ.เพื่อชำระเงินให้ได้ยอดถูกต้องที่สุด จากนั้นให้กดพิมพ์รหัส – การชำระเงินหรือบาร์โคด นำไปชำระผ่านธนาคารกรุงไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 10 บาท ขณะที่ผู้ที่ชำระผ่านไปรษณีย์ไทย เคาน์เตอร์เซอร์วิส และธนาคารที่กองทุน กยศ.กำหนด จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 20 บาท โดยในจำนวนนี้เป็นค่าธรรมเนียมจ่ายหน้าเคาน์เตอร์จำนวน 10 บาท ซึ่งหากชำระค่าธรรมเนียมไม่ครบ กยศ.จะนำไปคิดดอกเบี้ยเพื่อเรียกเก็บภายหลัง นางสาวดวงแข ตันติตยาพงษ์ รองผู้จัดการฐานะรักษาการแทนผู้จัดการ กยศ.เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาประมาณ3 ล้านคน ซึ่งกำหนดครบชำระหนี้ในวันที่ 5 ก.ค.นี้ ถือเป็นเส้นตายสุดท้ายของทุกๆปีที่ต้องชำระหนี้เงินกู้เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียน หรือนักศึกษารุ่นน้อง ซึ่งหากชำระเงินกู้ล่าช้า ต้องเสียเบี้ยปรับร้อยละ 12 – 18 ต่อปี รวมถึงถูกฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกัน   […]

Read More