กบง.

ลดค่าใช้จ่ายประชาชน!! ตรึงราคาแก๊สหุงต้ม ถึงสิ้นปี มติ กบง.ช่วย ‘7.5 ล้านครัวฯ’

June 13, 2018

ถัง 15 กก.เหลือ 363 ถึงสิ้นปี หาบเร่แผงลอย-เพียง 325 จัดระเบียบภาษีรับมือบี20 กบง.สั่งตรึงราคาขายปลีกแก๊สหุงต้มครัวเรือน รวมทั้ง กลุ่มผู้ใช้หาบเร่แผงลอย ร้านขายอาหารขนาดเล็ก จนถึงสิ้นปี เพื่อลดค่าใช้จ่ายประชาชน พร้อมมอบให้กระทรวงการคลังไปจัดระเบียบภาษีสรรพสามิตน้ำมันใหม่รองรับน้ำมันไบโอดีเซลไม่เกิน 20% หรือบี 20 ที่จะออกมาในเดือน ก.ค. ลดต้นทุนรถโดยสารสาธารณะ นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้มีมติเห็นชอบแนวทางลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในส่วนของแก๊สหุงต้ม (แอลพีจี) ด้วยการตรึงราคาจำหน่ายแอลพีจีภาคครัวเรือนที่ระดับ 363 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม (กก.) และในส่วนราคาแอลพีจีกลุ่มหาบเร่แผงลอย ร้านขายอาหารขนาดเล็ก กลุ่มเอสเอ็มอี ให้ลดราคาจำหน่ายเหลือเพียง 325 บาทต่อถังขนาด 15 กก. ไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. โดยผู้ได้รับ ประโยชน์คือกลุ่มครัวเรือนรายได้น้อย 7.5 ล้านครัวเรือน ร้านค้าหาบเร่แผงลอย 395,544 ร้านคิดเป็นวงเงินเดือนละ 49 […]

Read More