กกต.

ไม่ทนแล้ว!! “ประชาธิปัตย์” เตรียมฟ้อง “กกต.” ปฏิบัติหน้าที่มิชอบ คำนวณ ‘ส.ส.เอื้ออาทร’

May 9, 2019

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายราเมศ รัตนเชวง รักษาการกรรมการบริหารพรรคแถลงกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) คำนวณให้พรรคเล็กได้ส.ส.บัญชีรายชื่อ ว่า พรรคน้อมรับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. มาตรา 128 ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 ซึ่งสาระสำคัญมีเพียงเท่านี้ แต่วิธีคำนวณของ กกต.เป็นประเด็นใหญ่ เพราะพรรคเล็กเหล่านั้นไม่ได้มีคะแนนถึงเกณฑ์ส.ส.พึงมี ซึ่งขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่ามาตรา 91 และมาตรา 128 คำนวณไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ความถูกต้อง เจตนารมณ์มาตรา 91 และมาตรา 128 ตรงกันคือส.ส.บัญชีรายชื่อต้องสะท้อนเสียงของประชาชน โดยจำนวนเสียงของประชาชนกำหนดจำนวนส.ส.พึงจะมี ดังนั้น พรรคการเมืองใดมีคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ส.ส.พึงมี ไม่มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรส.ส.บัญชีรายชื่อ “จากการคิดคำนวณของ กกต.ครั้งนี้ คะแนนไม่ได้ตกน้ำ แต่ตกทะเลเป็นล้านคะแนน นี่คือสิ่งที่ต้องยอมรับว่ารับฟังไม่ได้โดยสิ้นเชิง ในส่วนของประชาธิปัตย์สูญเสียกว่าสองแสนคะแนน และพรรคการเมืองอื่นอีกรวมเป็นหลักล้านคะแนน ไม่ทราบว่าการคำนวณแบบนี้ประโยชน์จะเกิดขึ้นกับใครหรือพรรคใด แต่ที่แน่ๆ คือประชาชนเสียคะแนนของเขาทันที ผิดเจตนารมณ์ของกฎหมาย “ นายราเมศ กล่าว นายราเมศ กล่าวว่า […]

Read More

สูตรมหัศจรรย์!! วิธีคำนวณ หา ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ ของ กกต. ทำไมพรรคคะแนนต่ำจึงได้ ส.ส.!?

May 8, 2019

วันที่ 8 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงาน กกต. ว่า สำหรับวิธีการคำนวณที่กกต.นำมาคำนวณจัดสรรส.ส.แบบบัญชีรายชื่อให้พรรคการเมืองทั้ง 26 พรรค โดยคิดจากผลคะแนนที่พรรคการเมืองส่งผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใน 349 เขตเลือกตั้ง รวม 74 พรรคการเมือง เป็นคะแนนทั้งสิ้น 35,441,920 คะแนน เมื่อกกต.ประกาศส.ส.ในระบบแบ่งเขต 349 เขต จึงต้องนำ 349 มาหาร จำนวนส.ส.เขตเต็ม 350 จะได้ ค่าเฉลี่ย 0.9971 จากนั้นนำจำนวนดังกล่าวมาคูณด้วยส.ส.ทั้งสภาคือ 500 คน จะได้ จำนวนส.ส.ที่จะประกาศผลทั้งหมด 498.5714 คน ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ถือเอาเฉพาะจำนวนเต็ม จึงเหลือ 498 คน เมื่อหักส.ส.เขต 349 จึงเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อ 149 คน จากนั้นนำคะแนนรวมที่ 74 พรรคการเมืองได้รับคือ 35,441,920 มาหารด้วย 498 คน ก็จะได้ค่าเฉลี่ยต่อส.ส.1 คน คือ […]

Read More

รับรองแล้ว! กกต.ประกาศรายชื่อ ส.ส.ใหม่ 349 คน มี 1 เขต ได้ใบส้ม เลือกตั้งใหม่

May 7, 2019

เมื่อเวลา 14:30 น. วันที่ 7 พ.ค.62 คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ออกประกาศเรื่องผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบแบ่งเขต ทั้งหมด 350 เขต โดยได้ประกาศรายชื่อ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบแบ่งเขต 349 คน ในการนี้ กกต. ได้แจ้งให้ผู้ได้รับเลือกเป็น ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตามประกาศรายชื่อดังกล่าว รับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบแบ่งเขต (ส.ส.6/4) นับตั้งแต่วันนี้ ( 7พ.ค.) เป็นต้นไป ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00น. – 16.30น. ที่สำนักงาน กกต. ผู้สื่อข่าวรายงาน สำหรับ รายชื่อ ส.ส.เขต ที่ไม่ได้รับการประกาศ รับรองผลการเลือกตั้งนั้น คือ เขตเลือกตั้งที่ 8 จ.เชียงใหม่ เนื่องจากว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) มีมติ สั่งเพิกถอนสิทธิสมัครของ นายสุรพล เกียรติไชยากร […]

Read More

โพลชี้!! ประชาชนกังวล หลัง 9 พ.ค. กลัวบ้านเมืองวุ่นวาย ติงกกต.ทำงานบกพร่อง ผิดพลาด

May 5, 2019

วันที่ 5 พ.ค. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยผลสำรวจเรื่อง ความคาดหวังของประชาชน กรณีการรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตและส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของ กกต. จากประชาชนจำนวนทั้งสิ้น 1,239 คน สำรวจระหว่างวันที่ 30 เม.ย. – 4 พ.ค. เพื่อสะท้อนความคิดเห็นประชาชน ตามที่กกต.ยืนยันจะประกาศผลรับรองส.ส.ในวันที่ 7-8 พ.ค.เพื่อให้เสร็จตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ภายในกรอบ 150 วัน แต่สถานการณ์ทางการเมืองโดยเฉพาะประเด็นการเลือกตั้งยังคงอยู่ในกระแสและเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง พบว่า ก่อนจะมีการเลือกตั้งส.ส. สิ่งที่ประชาชนคาดหวัง ร้อยละ 42.08 ระบุกระบวนการและขั้นตอนของ กกต.มีความชัดเจน โปร่งใส ตรงไปตรงมา ร้อยละ 29.46 ผลการรับรอง ข้อมูลเป็นจริง ถูกต้อง ตรวจสอบได้ ร้อยละ 18.44 ประกาศผลรับรองส.ส.ได้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด ร้อยละ 13.53 การเลือกตั้งไม่เป็นโมฆะ ร้อยละ 9.22 บ้านเมืองเดินหน้าไปต่อได้ หลังจากเลือกตั้งแล้ว สิ่งที่วิตกกังวล ร้อยละ 43.15 กลัวว่ากกต.ทำหน้าที่บกพร่อง […]

Read More

ดีเดย์!! กกต. ประกาศ 7 พ.ค. รับรอง ส.ส. ยึดสูตร กรธ. พรรคคะแนนต่ำค่าเฉลี่ยได้เข้าสภา

May 1, 2019

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เมื่อวันที่ 30 เม.ย. ที่ประชุมกกต. มีมติเห็นชอบที่จะให้มีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ‪ในวันที่ 7 พ.ค.‬ และประกาศรับรองผลการเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อในวันที่ 8 พ.ค ก่อนวันสุดท้ายของกรอบระยะ 150 วัน ที่ กกต.ต้องจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จตามรัฐธรรมนูญมาตรา 268 ทั้งนี้กกต.ไม่สามารถประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส.ทั้ง 2 แบบพร้อมกันได้ เนื่องจาก พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา 127 กำหนดให้ กกต. ต้องประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งก่อนแล้วจึงดำเนินการคิดคำนวณ จัดสรรส.ส.แบบบัญชีรายชื่อตามมาตรา 129 ก่อนที่จะประกาศรับรอง อย่างไรก็ตามมีรายงานว่า เมื่อวันที่ 25 เม.ย.ที่ผ่านมา สำนักงาน กกต. ได้มีหนังสือแจ้งเวียนถึงผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด ขอให้ตรวจสอบและเร่งรัดสรุปสำนวนเรื่องร้องคัดค้านโดยเฉพาะกรณีที่ผู้ถูกร้อง เป็นผู้ที่อยู่ในเกณฑ์พิจารณาได้รับเลือกตั้ง โดยให้เสนอเรื่องเข้ามายังสำนักงาน กกต.กลาง ให้แล้วเสร็จภายใน‪สัปดาห์นี้‬ เพื่อจะเป็นข้อมูลให้กับ กกต. ในการพิจารณาว่าเขตใดจะประกาศรับรองผลและเขตใดที่กกต.จะแขวนไว้ยังไม่ประกาศรับรองผลในช่วงต้นสัปดาห์หน้า ขณะที่การคิดคำนวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เพื่อจัดสรรให้กับพรรคการเมืองนั้น […]

Read More

ไม่เป็นกลาง!!เพื่อไทยโวย ร้อง กกต.เดือนกว่า เงียบฉี่ ทีเรื่องตกเป็นจำเลย รีบฟันฉิบหาย

April 29, 2019

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 29 เม.ย. ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ โฆษกพรรค และนายชุมสาย ศรียาภัย รองโฆษกพรรค ร่วมกันแถลงข่าวกรณีผู้สมัคร ส.ส.พรรคเพื่อไทยยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ กกต.แต่ไม่มีความคืบหน้า นางลดาวัลลิ์ กล่าวว่า นายวรภัทร์ ตั้งภากรณ์ ผู้สมัคร ส.ส.นครสวรรค์ เขต 2 พรรคเพื่อไทย เข้ามาปรึกษากับพรรคว่า กังวลเรื่องที่ร้องเรียนกับ กกต.ใน 2-3 ประเด็น แต่ไม่มีความคืบหน้า โดยเจ้าตัวยื่นเรื่องพร้อมหลักฐานไปตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. ก่อนเลือกตั้ง 4 วัน จนถึงวันนี้ครบ 40 วันพอดี ซึ่งหลักฐานที่ยื่นไปประกอบด้วย 1.มีการปราศรัยใส่ร้ายพรรคเพื่อไทย 2.พูดหาเสียงในลักษณะที่ว่าถ้าเลือกพรรคเพื่อไทยจะมีการปฏิวัติ 3.ติดป้ายในที่ที่ กกต.ห้ามติด 4.มีการจัดทำบัตรแนะนำตัวผู้สมัครแต่ไม่ระบุว่าผลิตวัน เดือน ปี อะไรและใครเป็นผู้รับจ้าง ทุกอย่างเรามีหลักฐานเก็บไว้ทั้งหมด ทางพรรคจึงขอตั้งข้อสังเกตว่า กกต.ใช้มาตรฐานอะไรและใช้หลักเกณฑ์อะไรในการพิจารณาเรื่องนี้ นอกจากนี้น.ส.อรุณี ชำนาญยา […]

Read More

มนุษย์เทพ!! นิติศาสตร์ มช. แถลง “กกต.มีไว้ทำไม” ลั่น!ไร้ความรู้-เลือกปฏิบัติ จัดเลือกตั้งไม่โปร่งใส

April 24, 2019

หลัง กกต. มีมติแจ้งข้อกล่าวหา นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ว่าเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หลังถูกร้องป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ อีกทั้งก่อนหน้านี้ มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องจัดการเลือกตั้ง ทั้งเรื่องบัตรเลือกตั้งที่ประเทศนิวซีแลนด์ ที่ล่าช้า เรื่องบัตรเขย่ง และอีกหลายเรื่อง ที่สังคมยังเคลือบแคลงสงสัยในเรื่องของความยุติธรรม ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกแถลงการณ์ เรื่อง กกต. มีไว้ทำไม ความว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นองค์กรที่ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญ 2540 เนื่องจากความต้องการที่จะทำให้กระบวนการเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เข้ามาแข่งขันในทางการเมือง กกต. จึงได้รับการออกแบบในฐานะขององค์กรอิสระองค์กรหนึ่ง ทั้งในแง่ของกระบวนการคัดสรร การให้ความเห็นชอบ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งในระยะเริ่มต้น กกต. ได้ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีในฐานะองค์กรที่มีความเป็นกลาง และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างตรงไปตรงมา อย่างไรก็ตาม เฉกเช่นเดียวกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับองค์กรอิสระหลายองค์กร องค์กรนี้ได้ถูกปรับเปลี่ยนและทำให้ระบบราชการเข้ามามีอำนาจครอบงำเพิ่มมากขึ้น ภายใต้ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นในรอบสองทศวรรษก็มีผลอย่างสำคัญที่ทำให้องค์กรเหล่านี้อยู่ภายใต้การครอบงำของระบบราชการ และการเลือกฝักฝ่ายทางการเมืองที่เห็นได้ชัดเจน ความพยายามในการจัดการเลือกตั้ง “ให้ล้มเหลว” ก่อนรัฐประหาร 2557 ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันได้เป็นอย่างดี รัฐธรรมนูญ 2560 ได้ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบและกระบวนการสรรหา ภายใต้การโฆษณาว่าจะได้ […]

Read More

ท้าให้ตรวจสอบ!! ‘อิทธิพร’ ลั่น! เลือกตั้ง กกต.ทำงานอย่างสุจริต-เที่ยงธรรม

April 14, 2019

วันที่ 14 เม.ย. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงกรณีที่มีผู้ร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะว่า รับทราบ และเคารพในทุกความเห็นของทุกคนอยู่แล้ว ก่อนหน้านี้เคยพูดถึงความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่ ขณะนี้จะพูดถึงความกล้าหาญที่จะถูกตรวจสอบ เราทำงานด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม แต่ก็ขึ้นอยู่กับผู้พิจารณาว่าจะเห็นอย่างไร ส่วนการที่มีผู้ยื่นถอดถอนต่อป.ป.ช. และขู่ว่าจะฟ้องตามมาตรา 157 นั้น ส่วนตัวมองว่าไม่ได้เป็นการขู่แต่อย่างใด แต่เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพของผู้ที่มีความเห็นต่างมีสิทธิตรวจสอบได้ ซึ่งอยากให้มองว่าการทำงานของกกต.เป็นข้อผิดพลาด หรือเป็นความผิด พร้อมให้ข้อมูลกับหน่วยงานทุกหน่วยหากเรียกกกต.เข้าชี้แจง ซึ่งผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง นายอิทธิพร ยังกล่าวถึงกรณีผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุความล่าช้าของการส่งบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจากนิวซีแลนด์ที่มาไม่ทันนับคะแนนว่า ได้รับรายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ได้มอบหมายให้สำนักงานกกต.ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมีสาเหตุจากอะไร และมีผู้ใดบ้างที่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้ ซึ่งการหาผู้รับผิดชอบเป็นเรื่องสำคัญ และถ้ามีผู้ต้องรับผิดชอบจะต้องดำเนินการอย่างไร ทั้งนี้เบื้องต้นได้รับทราบว่าถุงเมล์ที่บรรจุบัตรเลือกตั้งจากเวลลิงตัน ต้องมาถึงให้ถึงแอร์นิวซีแลนด์ตามกำหนด แต่เกิดเหตุความล่าช้า ขณะเดียวกันเมื่อมาถึงแล้ว มีเหตุอะไรที่ไม่สามารถนำไปส่งทัน ในสถานที่นับคะแนนกลางได้ซึ่งจะรอความชัดเจนจากการดำเนินงาน ติดตามตรวจสอบจากสำนักงานกกต. ให้หาข้อเท็จจริงถึงความผิดพลาด ขณะเดียวกันก็เป็นดุลยพินิจของสำนักงานกกต.ว่า หากพบผู้ที่ต้องรับผิดชอบจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อ เช่น การเสนอให้องค์กรที่เกี่ยวข้องตั้งกรรมการสอบต่อ

Read More

เคลื่อนไหวแล้ว!! “เพื่อไทย” แถลงสูตรคำนวน สส. พร้อมเอาผิด กกต. เผยมีช่องดำเนินคดี!

April 10, 2019

เมื่อวันที่ 10 เม.ย. ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงเช้าแกนนำพรรคและฝ่ายกฎหมายของพรรค ได้ประชุมหารือกันถึงข้อกฎหมายเรื่องสูตรคำนวณที่นั่ง ส.ส.และวาระการประชุมที่จะประชุมใหญ่สามัญประจำปีในวันที่ 21 เม.ย.นี้ ก่อนที่ช่วงบ่าย พรรคได้มีการจัดให้สมาชิก และ เจ้าหน้าที่พรรครดน้ำดำหัว แกนนำพรรค อาทิ พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ หัวหน้าพรรค นายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกฯ นายภูมิธรรม เวชยชัย เลขาธิการพรรค นายชูศักดิ์ ศิรินิล ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมาย และนางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ โฆษกพรรค เป็นการภายในเล็กๆ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพรรค พท.จะมีการเรียกประชุมใหญ่ในวันที่ 21 เม.ย.นี้ พรรค พท.จึงจะไม่จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวใหญ่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เหมือนที่เคยจัดทุกปี จากนั้นเวลา 14.00 น. แกนนำพรรคได้แถลงผลการประชุมพรรค โดยนายภูมิธรรม กล่าวว่า วันนี้คณะกรรมการบริหารพรรคได้มีการประชุมเพื่อเตรียมการตามข้อบังคับพรรคในการที่จะดำเนินการประชุมใหญ่ประจำปี ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 21 เม.ย.นี้ เวลา 10.00 น. ที่พรรค […]

Read More

กล้าพอไหม!! กกต. ท้าเพื่อไทย ส่งข้อมูลทุจริตมา จะดำเนินคดีถึงที่สุด ลั่น!รายงานผลคะแนนไม่ล่าช้า

April 2, 2019

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เผยแพร่เอกสารชี้แจง กรณีโฆษกพรรคเพื่อไทย พร้อมกับผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งของพรรค ในหลายพื้นที่ ร่วมกันแถลงข่าวว่าพบเห็นสิ่งผิดปกติในการลงคะแนนเลือกตั้งหลายหน่วยเลือกตั้ง เช่น มีการลงชื่อแทนกันในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีชื่อผู้เสียชีวิตในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีการข่มขู่และเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่มีอำนาจ และ มีการซื้อเสียงในพื้นที่ต่างๆ นั้น สำนักงาน กกต.ชี้แจงว่าการดำเนินการเลือกตั้งครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของ กกต.ทุกประการ ซึ่งกรณีดังกล่าวหากเป็นเรื่องจริงถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่อาจเพิกเฉยได้ หากผู้แถลงข่าวมีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าวข้างต้น สามารถนำข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานมายื่นร้องเรียนต่อ กกต.ได้ หากการสอบสวนและไต่สวนพบว่ามีผู้กระทำความผิดหรือมีส่วนร่วมในการกระทำความผิด กกต.จะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดจนถึงที่สุด นอกจากนั้น สำนักงาน กกต. ยังชี้แจงกรณีพรรคการเมืองบางพรรคมีข้อสงสัยเกี่ยวกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งตามที่ กกต. ได้แถลงเมื่อวันที่ 24 มี.ค. ว่ามีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งจานวน 33,775,230 คน (65.96% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) แต่ในวันที่ 28 มี.ค. กกต. ได้แถลงว่ามีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 38,268,375 คน (74.69% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) ซึ่งมีความแตกต่างจากเดิมคือ 4,493,145 คน นั้น สำนักงาน […]

Read More