ไม่ทนแล้ว!! “ประชาธิปัตย์” เตรียมฟ้อง “กกต.” ปฏิบัติหน้าที่มิชอบ คำนวณ ‘ส.ส.เอื้ออาทร’

  • Admin admin
  • May 9, 2019
  • Comments Off on ไม่ทนแล้ว!! “ประชาธิปัตย์” เตรียมฟ้อง “กกต.” ปฏิบัติหน้าที่มิชอบ คำนวณ ‘ส.ส.เอื้ออาทร’

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายราเมศ รัตนเชวง รักษาการกรรมการบริหารพรรคแถลงกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) คำนวณให้พรรคเล็กได้ส.ส.บัญชีรายชื่อ ว่า พรรคน้อมรับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. มาตรา 128 ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 ซึ่งสาระสำคัญมีเพียงเท่านี้

แต่วิธีคำนวณของ กกต.เป็นประเด็นใหญ่ เพราะพรรคเล็กเหล่านั้นไม่ได้มีคะแนนถึงเกณฑ์ส.ส.พึงมี ซึ่งขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่ามาตรา 91 และมาตรา 128 คำนวณไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ความถูกต้อง เจตนารมณ์มาตรา 91 และมาตรา 128 ตรงกันคือส.ส.บัญชีรายชื่อต้องสะท้อนเสียงของประชาชน โดยจำนวนเสียงของประชาชนกำหนดจำนวนส.ส.พึงจะมี ดังนั้น พรรคการเมืองใดมีคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ส.ส.พึงมี ไม่มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรส.ส.บัญชีรายชื่อ

“จากการคิดคำนวณของ กกต.ครั้งนี้ คะแนนไม่ได้ตกน้ำ แต่ตกทะเลเป็นล้านคะแนน นี่คือสิ่งที่ต้องยอมรับว่ารับฟังไม่ได้โดยสิ้นเชิง ในส่วนของประชาธิปัตย์สูญเสียกว่าสองแสนคะแนน และพรรคการเมืองอื่นอีกรวมเป็นหลักล้านคะแนน ไม่ทราบว่าการคำนวณแบบนี้ประโยชน์จะเกิดขึ้นกับใครหรือพรรคใด แต่ที่แน่ๆ คือประชาชนเสียคะแนนของเขาทันที ผิดเจตนารมณ์ของกฎหมาย “ นายราเมศ กล่าว

นายราเมศ กล่าวว่า กกต.เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อปฏิบัติหน้าที่มิชอบ บุคคลที่ได้รับผลกระทบย่อมมีกฎหมายคุ้มครองอยู่ ในส่วนของพรรคผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 20-22 คือผู้เสียหายโดยตรง เราจึงต้องใช้กระบวนการต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้ถึงที่สุด ทั้งนี้ จะดำเนินการฟ้องดำเนินคดีกับ กกต. ทั้งในพรรคและในนามส่วนบุคคล

Facebook Comments