ส่อไม่รอด!! “ธนาธร” อาจไปไม่ถึงฝั่ง กฏหมายพรรคการเมืองปี 60 ไม่เปิดโอกาสให้พรรคกู้เงิน

  • Admin admin
  • May 22, 2019
  • Comments Off on ส่อไม่รอด!! “ธนาธร” อาจไปไม่ถึงฝั่ง กฏหมายพรรคการเมืองปี 60 ไม่เปิดโอกาสให้พรรคกู้เงิน

จากกรณีนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ แถลงข่าวชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนหุ้นของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ว่าได้ดำเนินการทุกอย่างก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งแล้ว และนำเรื่องระยะเวลานับจากการรับเรื่องถึงวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตัดสิน รวม 53 วัน มาเปรียบเทียบกับกรณีของนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ที่ใช้เวลา 417 วัน มาตั้งข้อสังเกตุว่านายธนาธรถูกกลั้นแกล้งทางการเมืองหรือไม่ รวมถึงดักคอศาลรับธรรมนูญล่วงหน้าว่า ไม่มีเหตุให้สั่งนายธนาธรหยุดปฏิบัติหน้าที่ เช่นเดียวกับกรณีของนายดอนด้วย

นอกจากนี้ยังนำบัญชีของหลายพรรคการเมืองมาแสดงเพื่อยืนยันว่า การกู้ยืมเงินของพรรคการเมืองเป็นเรื่องปกติ หลังจากนายธนาธรได้ให้สัมภาษณ์สื่อต่างชาติว่าได้ให้พรรคยืมกู้เงินเป็นจำนวน 110 ล้านบาท ดังนั้นกรณีนายธนาธร ให้กู้เงินจึงไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายพรรคการเมืองตามที่ถูกกล่าวหาในขณะนี้

ที่สำนักงาน กกต. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในเรื่องการร้องเรียน การกู้เงินของพรรคอนาคตใหม่ ล่าสุดประธาน กกต.ระบุว่าในกฎหมายพรรคการเมือง ไม่เปิดโอกาสให้พรรคการเมืองกู้เงินนั้น เมื่อไปตรวจสอบกฎหมายพรรคการเมืองพบว่า เรื่องเงิน รายได้ และการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมือง ตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง ปี 2550 กับ พ.ร.ป.พรรคการเมือง ปี 2560 เขียนใว้ต่างกัน โดยปี 2550 มาตรา 53(7) ได้กำหนดให้มีรายได้อื่น พรรคจึงอาจมีรายได้จากการกู้ยืมเงินได้ และที่ผ่านมาก็มีบางพรรคการเมืองกู้ยืมเงินโดยอาศัย บทบัญญัติมาตราดังกล่าว ในการหารายได้


แต่ พ.ร.ป.พรรคการเมือง ปี 60 มาตรา 62 ไม่ได้มีบทบัญญัติเรื่องรายได้อื่นแล้ว พรรคจึงไม่อาจกู้ยืมเงินมาเป็นรายได้ได้อีก

อนึ่งการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมือง ในการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองตามมาตรา 87 ประกอบมาตรา 62 วรรคท้าย พรรคต้องใช้จ่ายจากเงินและทรัพย์สินของพรรคการเมืองเท่านั้น ทั้งนี้เงินหรือทรัพย์สินของพรรคการเมือง มีที่มาจากรายได้ของ

พรรคการเมืองตาม มาตรา 62 ถ้าไม่ใช่รายได้ของพรรคการเมือง ตามมาตรา 62 จะถือเป็นเงินหรือทรัพย์สินของพรรคการเมืองไม่ได้ เมื่อไม่เป็นเงินหรือ ทรัพย์สินของพรรคการเมือง พรรคจะใช้จ่ายเงินนอกเหนือจากเงินหรือทรัพย์สินของพรรคการเมืองไม่ได้

อย่างไรก็ตามการร้องเรียนเรื่องการกู้เงินของพรรคอนาคตใหม่นั้น นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางไปร้องต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อให้ตรวจสอบว่าเข้าข่ายมีความผิดหรือไม่ โดยทางธุรการ สำนักงาน กกต. ได้รับเรื่องไว้แต่ยังไม่ได้มีการนับมาพิจารณาแต่อย่างใด ซึ่งการเรื่องนี้เป็นการรับไว้เช่นเดียวกับที่มีการมาร้องโดยปกติทั่วไป

Facebook Comments