อัปยศน่าอดสู!! อดีตคณะกรรมการปฏิรูป ยุคคสช. ซัดแรง สว.สรรหา สะท้อนทฤษฎี โคตรเหง้าเหล่ากอนิยม

  • Admin admin
  • May 15, 2019
  • Comments Off on อัปยศน่าอดสู!! อดีตคณะกรรมการปฏิรูป ยุคคสช. ซัดแรง สว.สรรหา สะท้อนทฤษฎี โคตรเหง้าเหล่ากอนิยม

หลังราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา 250 คน ออกมา ตามมาด้วยกระแสวิพากษ์วิจารณ์รายชื่อที่ออกมาว่าเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดกับ รัฐบาล และคสช. และส่วนหนึ่งยังเป็นคนในครอบครัวของผู้นำรัฐบาลในขณะนี้อีกด้วย

ล่าสุด ศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ในรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แสดงความคิดเห็นถึงกรณีรายชื่อ ส.ว.สรรหา 250 คนที่ออกมาว่า คณะกรรมการสรรหา ส.ว.กระทำการเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญ ม.269(1) ที่จะต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง แต่กลับสรรหาตัวเอง และเครือญาติ ตลอดจนสมัครพรรคพวกในวงวานว่านเครือของตน นับเป็นความอัปยศน่าอดสูใจอย่างยิ่ง

ก่อนระบุอีกว่า การเมืองไทยหนีไม่พ้นทฤษฎี familyism หรือ ทฤษฎีโคตรเหง้าเหล่ากอนิยม ,ระบอบญาติมิตรธิปไตย หรือ Cronyism , Nepotism ระบบพวกกูในประเทศกูมี

Facebook Comments