ราชกิจจานุเบกษา ประกาศยุบพรรคไทยรักษาชาติ หมดสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 10 ปี

  • Admin admin
  • April 2, 2019
  • Comments Off on ราชกิจจานุเบกษา ประกาศยุบพรรคไทยรักษาชาติ หมดสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 10 ปี

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองเรื่องการยุบพรรคไทยรักษาชาติ ระบุว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้มีคำสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ ตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 นั้น

ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยที่ 3/2562 ลงวันที่ 7 มีนาคม พุทธศักราช 2562 มีคำสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (2) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 รายละเอียดปรากฏตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562

ลงนามโดย พันตำรวจเอกจรุงวิทย์ ภุมมา นายทะเบียนพรรคการเมือง

(ใจความสำคัญ คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 7 มี.ค. 2562)

Facebook Comments