ที่นี่แล้ง!! บุรีรัมย์ วางแผนจัดการน้ำมูล หลังน้ำลดต่ำกว่าปีก่อนถึง 3 เมตร

  • Admin admin
  • July 31, 2018
  • Comments Off on ที่นี่แล้ง!! บุรีรัมย์ วางแผนจัดการน้ำมูล หลังน้ำลดต่ำกว่าปีก่อนถึง 3 เมตร

ขณะที่หลายจังหวัดประสบปัญหาอุทกภัย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง กลับมีระดับน้ำลดต่ำกว่าปีที่ผ่านมาถึง 3 เมตร แต่ทางโครงการฯมั่นใจว่า น้ำที่เหลือจะเพียงพอผลิตประปาและการเกษตรในเขตบริการ

วันที่ 31 ก.ค.2561 นายคำรณ เตียตระกูล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง สำนักชลประทานที่ 8 (นครราชสีมา) ระบุว่า สถานการณ์น้ำในลำน้ำมูลในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ 3 จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ซึ่งมีฝายยางและเขื่อนระบายน้ำอยู่จำนวน 5 แห่ง ปัจจุบันมีน้ำกักเก็บอยู่ 25 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 60 ของปริมาณความจุทั้งหมดกว่า 41 ล้านลูกบาศก์เมตร

พื้นที่ที่เกิดปัญหาน้ำตื้นเขินจนเห็นสันดอนทราย คือช่วงตั้งแต่ ตำบลสะแก ตำบลสตึก และ ตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร เป็นพื้นที่ที่ไม่มีฝายยางหรือเขื่อนสำหรับกักเก็บน้ำเหมือนกับจุดอื่นๆ ซึ่งปีนี้ระดับน้ำมูล ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 3 เมตร เพราะฝนทิ้งช่วงและฝนไม่ตกในพื้นที่รับน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง จึงวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาว

เบื้องต้นจะสูบน้ำจากจุดร่องน้ำลึกขึ้นไปใช้ในการผลิตประปา และหล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรในเขตบริการตลอดหน้าแล้ง ส่วนพื้นที่นาข้าวที่ส่วนใหญ่จะอยู่นอกแนวคลองส่งน้ำหรือปลายคลอง กรมชลประทาน จะประสานไปยังกรมฝนหลวง เพื่อออกปฏิบัติการทำฝนหลวงในพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์ และ จังหวัดสุรินทร์ ส่วนระยะยาว ทางกรมชลประทาน มีแผนดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำที่บริเวณบ้านท่าม่วง ตำบลท่าม่วง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบ หากผ่านการอนุมัติคาดว่า น่าจะสร้างเสร็จประมาณปี 2565 ซึ่งจะกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 8 ล้านลูกบาศก์เมตร ชาวบ้าน เกษตรกรในพื้นที่ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ และ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ มีน้ำอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี

ที่มา:springnews

Facebook Comments