พี่น้องยังลำบากกว่าเรามาก! “รองผู้ว่าฯร้อยเอ็ด ลงพื้นที่อุทกภัย 104 หลังคาเรือนเป็นเกาะกลางน้ำ ที่ อำเภอโพนทอง

  • Admin admin
  • July 31, 2018
  • Comments Off on พี่น้องยังลำบากกว่าเรามาก! “รองผู้ว่าฯร้อยเอ็ด ลงพื้นที่อุทกภัย 104 หลังคาเรือนเป็นเกาะกลางน้ำ ที่ อำเภอโพนทอง

รองผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด ติดตามสถานการณ์น้ำจากลำน้ำยัง เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่การเกษตร นาข้าว และปศุสัตว์ ในพื้นที่ ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง หลังจากมีฝนตกต่อเนื่องหลายวัน บ้านนาวี ตำบลศรีวิลัย ได้รับผลกระทบมากที่สุด บ้านโนนเชียงหวาง บ้านหนองบุ่ง จำนวน 104 หลังคาเรือน

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 1 สิงหาคม 2561 นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับมอบหมายจากนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ที่อยู่ระหว่างประสบอุทกภัยจากน้ำในลำน้ำยัง ไหลเอ่อล้นเข้าท่วมนาข้าวเกษตรกร บ้านเรือนราษฎร คอกสัตว์ และถูกมวลน้ำไหลเข้าท่วมล้อมรอบหมู่บ้าน เส้นทางเข้า-ออกหมู่บ้าน จึงได้ประชุม ที่ ห้องประชุม เทศบาลตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด ในการให้การช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัยได้ทันท่วงที

โดยมี นายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง นายเกรียงไกร จิตธรรม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโคกกกม่วง ผู้นำท้องถิ่น ตำบลใกล้เคียง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม สำรวจพื้นที่ความเสียหาย และให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย ในครั้งนี้

ในขณะนี้ หลายตำบลในพื้นที่อำเภอโพนทอง ได้ประสบอุทกภัยจากน้ำเอ่อล้นท่วมบ้านเรือนราษฎร นาข้าว คอกปศุสัตว์ และถนนถูกมวลน้ำยังไหลเซาะตัดขาด ทำให้ประชาชนไม่สามารถสัญจรได้ จึงได้สำรวจพื้นที่ความเสียหายในครั้งนี้ โดยตำบลที่ประสบอุทกภัยประกอบด้วย ตำบลศรีวิลัย ตำบลวังหลวง ตำบลนาแซง และมวลน้ำจะไหลไปยังตำบลเขวา ตำบลภูเงิน ตำบลบึงเกลือ และตำบลเมืองไพร และไหลลงสู่สำน้ำชี

จากการสำรวจ พื้นที่บ้านเรือนราษฎรที่ได้รับผลกระทบได้แก้แก่บ้านโนนเชียงหวาง ตำบลโคกกกม่วง จำนวน 66 หลังคาเรือน บ้านหนองบุ่ง ตำบลโคกกกม่วง น้ำกำลังเอ่อเข้าท่วมถนนหลายสายในหมู่บ้าน และบางจุดน้ำไหลเชี่ยวการสัญจรลำบาก และมีถนนที่ใช้สัญจรระหว่างหมูบ้านถูกมวลน้ำเซาะขาด เนื่องจากท่อระบายน้ำไม่สามารถระบายน้ำได้ทันท่วงที

นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ทางจังหวัดได้จัดประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน เพื่อรับสถานการณ์ตามแผนเผชิญเหตุ ได้ทบทวนบทบาทหน้าที่ของผู้อำนวยการท้องถิ่น พร้อมทีมงาน ได้แก่ การเตรียมอพยพคน การช่วยชีวิต การคมนาคมสัญจรแต่ละเส้นทาง ด้านระบบไฟฟ้า การรักษาพยาบาล และด้านการปศุสัตว์ เป็นต้น ณ เวลานี้เป็นจุดที่ลำน้ำยังเป็นจุดที่มีน้ำขึ้นสูงสุด ทางตอนเหนือของน้ำที่อยู่จังหวัดกาฬสินธุ์ระดับน้ำเริ่มลดลง ซึ่งระดับน้ำในปีนี้ ยังมีปริมาณที่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา

จากการสอบถามพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ถือว่ายังมีขวัญและกำลังใจที่ดีมาก และทางจังหวัด ได้มีการวางแผนสามารถที่จะรองรับสถารการณ์น้ำได้ ส่วนความเสียหายทางด้านการเกษตร ก็จะมีการสำรวจ ตรวจสอบ และดำเนินการช่วยเหลือ ตาม
ระเบียบฯ ของกระทรวงการคลังต่อไป

ภาพ หน่วยกู้ภัยอโสกร้อยเอ็ด

Facebook Comments