ยินดีต้อนรับ!! มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ป.ตรี ปีการศึกษา 2561 รุ่นเสือดาว 12 จำนวน 9,531 คน

  • Admin admin
  • July 31, 2018
  • Comments Off on ยินดีต้อนรับ!! มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ป.ตรี ปีการศึกษา 2561 รุ่นเสือดาว 12 จำนวน 9,531 คน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่นเสือดาว 12 จำนวน 9,531 คน อาจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

การจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนิสิตใหม่ อีกทั้งการให้ความรู้ ความเข้าใจ การปรับตัว สร้างความอบอุ่น ความประทับใจ เกิดความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยจากทุกส่วน ในขณะที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้นิสิตได้เข้าใจถึงหน่วยงานให้บริการที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับนิสิต อีกทั้งตระหนักถึงความสำคัญและแนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม และเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง รุ่นพี่กับรุ่นน้องในมหาวิทยาลัยต่อไป

กิจกรรมการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รับฟังการบรรเลง โดย MSU symphony orchestra & MSU Chorus พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายให้ความรู้ “เรียนอย่างไรให้มีความสุขและประสบความสำเร็จ” โดย นายจรงค์ศักดิ์ รองเดช (พี่สตังค์) พิธีกรรายการภัตตาคารบ้านทุ่ง,ประธานกรรมการ บริษัท คิดดี มุ่งทำดี จำกัด และดร.ประจวบ จันทร์หมื่น (พี่กุ๋ย) ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้นิสิตใหม่

โดย นางสาวสุดารัตน์ บุตรพรม (พี่ตุ๊กกี้) การบรรยายหัวข้อต่างๆ อาทิ “สิทธิ์การรักษาและการใช้ชีวิตที่นิสิตควรรู้” , “วินัยจราจรกับความปลอดภัยของนิสิต” , “ลูกใช้รถ มี พ.ร.บ. สบายอุ่นใจมีคนดูแล” ,“การออมแห่งชาติ” และรู้จัก “กยศ.” โดยกำหนดจัดแบ่งปฐมนิเทศออกเป็น 2 วัน ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม และวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ภาพ/บุณฑริกา ภูผาหลวง จิรศักดิ์ วงพรมบุตร และ อภิราม ทามแก้ว
ข่าว/บุณฑริกา ภูผาหลวง
ที่มา กองกิจการนิสิต

Facebook Comments