ด่วน!!กรมท่าอากาศยาน รับสมัครเพื่อเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป 178 อัตรา(ไม่ต้องผ่าน ภาค ก )

  • Admin admin
  • October 3, 2017
  • Comments Off on ด่วน!!กรมท่าอากาศยาน รับสมัครเพื่อเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป 178 อัตรา(ไม่ต้องผ่าน ภาค ก )

รับสมัครเพื่อเลือกสรร และจัดจ้างพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยาน สุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานตรัง ท่าอากาศยานชุมพร ท่าอากาศยานนราธิวาส ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานหัวหิน ท่าอากาศยานนครราชสีมา ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานอบุลราชธานี ท่าอากาศยานสกลนคร ท่าอากาศยานนครพนม ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ท่าอากาศยานเลย ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ท่าอากาศยานพิษณุโลก ท่าอากาศยานน่านนคร ท่าอากาศยานลำปาง ท่าอากาศยานแม่สอด ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ท่าอากาศยานแพร่ ท่าอากาศยานปาย และท่าอากาศยานเพชรบูรณ์

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม – 13 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร  File แนบ

Facebook Comments