Single Gateway

แผ่นดินลุกเป็นไฟแน่!! “พ.ร.บ.ความมั่นคงไซเบอร์” ประตูสู่กฎอัยการศึกออนไลน์ ใชัมือถือเสี่ยงติดคุกสูง!

October 11, 2018

ในวันที่ 11 ต.ค.2561 ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายฉบับหนึ่ง ที่จะเกี่ยวพันกับชีวิตของคนไทยที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตทุกคน นั่นคือ ‘พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ….’ ก่อนหน้านี้ ถ้าใครเคยตื่นตัวเรื่องของ Single Gateway หรือ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เชื่อว่าร่าง พ.ร.บ.มั่นคงไซเบอร์นี้ก็มีเนื้อหาที่ชวนให้เป็นห่วงไม่แพ้กัน เพราะถึงขนาดที่ พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน นายกสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ประกาศผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ถ้าออกมาใช้เมื่อใด “แผ่นดินลุกเป็นไฟแน่”..เพราะจะทำให้ทุกคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือ มีโอกาสติดคุกสูงมาก ! ร่าง พ.ร.บ.มั่นคงไซเบอร์ มีสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. เป็นผู้จัดทำ ปัจจุบันผ่านการตรวจพิจารณาจากกฤษฎีกาแล้ว รอแค่รับฟังความคิดเห็น ก่อนเสนอให้ ครม.พิจารณา แล้วส่งให้ สนช.เห็นชอบ เพื่อออกมาบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป เรียกว่าเหลืออีกแค่ 2-3 ขั้นตอนเท่านั้น เหตุผลที่ต้องออกกฎหมายฉบับนี้ ผู้เกี่ยวข้องอ้างว่า เพื่อที่จะได้สามารถป้องกัน รับมือ หรือลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.มั่นคงไซเบอร์ที่มี 70 มาตรา คือการจัดตั้ง ‘คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ’ (กปช.) […]

Read More