Breaking News

logistics park

สร้างท่าเรือบก “ฮับอีสาน” บนพื้นที่กว่า 700 ไร่ จ.ขอนแก่น

November 1, 2017

การท่าเรือฯเดินหน้าโครงการท่าเรือบก ปักหมุดขอนแก่น 700 ไร่ ฮับใหญ่ภาคอีสาน เปิด PPP ดึงเอกชนร่วมทุนซื้อที่ดินและก่อสร้าง 3,000 ล้าน เริ่มสร้างปี”62 เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ เปิดเผยว่า ได้จ้างสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้พัฒนาธุรกิจท่าเรือบก (dry port) เพื่อสนับสนุนการให้บริการของท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง ให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างครบวงจร รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถ ให้เกิดความรวดเร็วและคล่องตัวในการขนส่ง อีกทั้งเป็นการลดต้นทุนการขนส่งและสร้างความได้เปรียบให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ธุรกิจท่าเรือบก – รูปแบบท่าเรือบกที่ จ.ขอนแก่น พื้นที่ 700 ไร่ ที่การท่าเรือฯ ศึกษาแล้วเสร็จ มูลค่า 3,000 ล้านบาท เตรียมเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนพัฒนาโครงการ   จากผลการศึกษามีข้อสรุปพื้นที่เหมาะสมจะพัฒนาโครงการ อยู่บริเวณสถานีรถไฟโนนพะยอม ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ขนาดพื้นที่ประมาณ 500-700 ไร่ มีศักยภาพที่จะสามารถพัฒนาเป็นท่าเรือบก และ logistics park (นิคมอุตสาหกรรมขนส่ง) […]

Read More