kerry express

เปิดรับออนไลน์แล้ว! ‘เคอรี่ เอ็กเพรส’ บริษัทจัดส่งพัสดุ รับสมัครงานหลายอัตราทั่วประเทศ วุฒิ ม.3 เงินเดือน 15,000-20,000 บาท

October 9, 2018

เปิดรับสมัครออนไลน์ ‘เคอรี่ เอ็กเพรส’ บริษัทจัดส่งพัสดุชั้นนำของประเทศไทย รับสมัครงานหลายอัตราทั่วประเทศ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เงินเดือน 15,000-20,000 บาท 1.Employee Relations Officer (เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์) วันที่เปิดรับสมัคร 9 ส.ค. 2561 – 31 ต.ค. 2561 – สื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงระเบียบข้อบังคับของบริษัท – ให้คำปรึกษาแก่พนักงาน ในการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท – ร่วมสอบสวนการกระทำความผิด และร่วมพิจารณาลงโทษทางวินัยแก่พนักงาน คุณสมบัติของผู้สมัคร เพศชาย/หญิง อายุ 23 – 27 ปี สัญชาติไทย วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ ประสบการณ์ทำงานด้านบริหารงานบุคคล, แรงงานสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี มีความรู้กฎหมายแรงงาน, แรงงานสัมพันธ์, สวัสดิการ มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง, โน้มน้าว, นำเสนอ, ทำงานเป็นทีม และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี […]

Read More