Breaking News

iphone

ช็อปช่วยชาติ 2560 ซื้อมือถือได้เงินคืนเท่าไหร่ ลดหย่อนภาษีแค่ไหน?

November 9, 2017

จะถือว่าเป็นธรรมเนียมไปแล้วก็ว่าได้สำหรับนโยบาย “ช็อปช่วยชาติ 2560” ที่รัฐบาลจัดขึ้นทุกสิ้นปี เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนอย่างปี 2559 ก็มีโครงการลักษณะนี้เกิดขึ้น โดยคีย์หลักของช็อปช่วยชาติ 2560 คือช็อปแล้วได้สิทธิในการนำมาลดหย่อนภาษี ว่าแต่จะมีเงื่อนไขอะไร, ซื้อของอะไรได้บ้าง ซื้อมือถือ หรือซื้อ iPhone จะสามารถเข้าร่วมโครงการได้หรือไม่ แล้วได้เงินคืนตอนไหน? เงื่อนไขของช็อปช่วยชาติ เพื่อให้ผู้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปี 2560 สามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าและบริการภายในประเทศระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560 มายื่นลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท โดยยกเว้นการซื้อสุรา ยาสูบ เบียร์ ไวน์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ น้ำมัน ก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ รวมทั้งค่าบริการนำเที่ยวและค่าที่พักโรงแรม ซึ่งผู้มีเงินได้ต้องมีใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป มาเป็นหลักฐานการซื้อสินค้าหรือรับบริการ คนที่จะได้สิทธิลดหย่อนภาษี ต้องเป็นคนที่มีรายได้ถึงเกณฑ์เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2560 เท่านั้น ซึ่งจากโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2560 ฉบับปรับใหม่ หากมีเงินเดือนไม่ถึง 26,000 บาท หรือมีเงินได้สุทธิทั้งปีไม่เกิน 150,000 บาท […]

Read More

มาแน่ๆ iPhone 8 / 8 Plus / iPhone X ผ่านการรับรอง กสทช. แล้ว

October 2, 2017

กสทช. ได้รับรอง iPhone 8 / 8 Plus / iPhone X แล้ว คาดว่าพร้อมจะวางจำหน่ายในไทยเร็ว ๆ นี้ คาดว่าราคาของ iPhone ทั้ง 3 รุ่นนี้จะมีราคาเริ่มต้นพงที่สุดในบรรดา iPhone ที่เคยขายในประเทศไทย ดังนี้ iPhone 8 ความจุ 64 GB ราคา $699 ประมาณ 27,000 บาท iPhone 8 ความจุ 256 GB ราคา $849 ประมาณ 32,000 บาท iPhone 8 Plus ความจุ 64 GB ราคา $799 ประมาณ 29,900 บาท iPhone 8 Plus […]

Read More