cargo

สร้างท่าเรือบก “ฮับอีสาน” บนพื้นที่กว่า 700 ไร่ จ.ขอนแก่น

November 1, 2017

การท่าเรือฯเดินหน้าโครงการท่าเรือบก ปักหมุดขอนแก่น 700 ไร่ ฮับใหญ่ภาคอีสาน เปิด PPP ดึงเอกชนร่วมทุนซื้อที่ดินและก่อสร้าง 3,000 ล้าน เริ่มสร้างปี”62 เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ เปิดเผยว่า ได้จ้างสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้พัฒนาธุรกิจท่าเรือบก (dry port) เพื่อสนับสนุนการให้บริการของท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง ให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างครบวงจร รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถ ให้เกิดความรวดเร็วและคล่องตัวในการขนส่ง อีกทั้งเป็นการลดต้นทุนการขนส่งและสร้างความได้เปรียบให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ธุรกิจท่าเรือบก – รูปแบบท่าเรือบกที่ จ.ขอนแก่น พื้นที่ 700 ไร่ ที่การท่าเรือฯ ศึกษาแล้วเสร็จ มูลค่า 3,000 ล้านบาท เตรียมเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนพัฒนาโครงการ   จากผลการศึกษามีข้อสรุปพื้นที่เหมาะสมจะพัฒนาโครงการ อยู่บริเวณสถานีรถไฟโนนพะยอม ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ขนาดพื้นที่ประมาณ 500-700 ไร่ มีศักยภาพที่จะสามารถพัฒนาเป็นท่าเรือบก และ logistics park (นิคมอุตสาหกรรมขนส่ง) […]

Read More