บังคับใช้ปีนี้! มติครม.ให้วันที่ ๓ มิ.ย. เป็นวันหยุด เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระราชินี”

  • Admin admin
  • May 14, 2019
  • Comments Off on บังคับใช้ปีนี้! มติครม.ให้วันที่ ๓ มิ.ย. เป็นวันหยุด เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระราชินี”

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม.มีมติเห็นชอบให้วันที่ ๓ มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันหยุดราชการ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๑๐ ตามที่สำนักเลขาคณะรัฐมนตรี หรือ สลค. เสนอ ซึ่งให้มีผลบังคับใช้ปีนี้

Facebook Comments