กองบัญชาการกองทัพไทย

แชร์ด่วน!!! ประกาศเป็นทางการแล้ว!!! กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ ประจำปี 2561 (รายละเอียด)

November 11, 2017

รับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) เข้ารับราชการ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๓๗ อัตรา ดังนี้ 1. นายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๗ อัตรา 2. นายทหารประทวน จำนวน ๑๔ อัตรา 3. พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๒๔ อัตรา 4. พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารประทวน จำนวน ๙๑ อัตรา ***เพศชาย/หญิง อายุ ๑๘ – ๓๕ ปี วุฒิ ม.๓ – ป.ตรี*** รับสมัคร ๒๐ พ.ย. – ๑ ธ.ค. ๖๐ สมัครทางเว็บไซต์ http://j1.rtarf.mi.th/recruitment2561 เท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติม [คลิก] ขอขอบคุณ กรมกำลังพลทหารกองบัญชาการกองทัพไทย

Read More