แชร์ด่วน!!! ประกาศเป็นทางการแล้ว!!! กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ ประจำปี 2561 (รายละเอียด)

  • Admin admin
  • November 11, 2017
  • Comments Off on แชร์ด่วน!!! ประกาศเป็นทางการแล้ว!!! กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ ประจำปี 2561 (รายละเอียด)

รับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) เข้ารับราชการ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๓๗ อัตรา
ดังนี้
1. นายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๗ อัตรา
2. นายทหารประทวน จำนวน ๑๔ อัตรา
3. พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๒๔ อัตรา
4. พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารประทวน จำนวน ๙๑ อัตรา
***เพศชาย/หญิง อายุ ๑๘ – ๓๕ ปี วุฒิ ม.๓ – ป.ตรี***
รับสมัคร ๒๐ พ.ย. – ๑ ธ.ค. ๖๐ สมัครทางเว็บไซต์ http://j1.rtarf.mi.th/recruitment2561 เท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม [คลิก]

ขอขอบคุณ กรมกำลังพลทหารกองบัญชาการกองทัพไทย

Facebook Comments