กทม.

ติด 1 ใน 10 “ของโลก” เชียงใหม่-กรุงเทพ วิกฤตค่าฝุ่นพิษพุ่งสูง

February 13, 2019

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 12 ก.พ. กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ปริมาณ PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก-เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ค่าฝุ่นละอองอยู่ที่ 25-61 มคก./ลบ.ม. เกินมาตรฐาน 50 มคก./ลบ.ม.ใน 2 พื้นที่ คือ ถ.พหลโยธิน เขตบางเขน 61 มคก./ลบ.ม.และแขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 51 มคก./ลบ.ม. ขณะที่ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ ตั้งแต่ช่วงเช้า พบ 1.ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 52-123 มคก./ลบ.ม. ปริมาณ ฝุ่นละออง […]

Read More