พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน เปิดประชุมรัฐสภา วันที่ 24 พฤษภาคมนี้

  • Admin admin
  • May 17, 2019
  • Comments Off on พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน เปิดประชุมรัฐสภา วันที่ 24 พฤษภาคมนี้

เมื่อ 17 พ.ค. 62 สรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เผยว่าตอนนี้ได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว โดยหนังสือได้ระบุความว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ดังนี้

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปทรงเปิดประชุมรัฐสภาในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ในการนี้ภายหลังทรงเปิดประชุมรัฐสภาแล้วจะมีการประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา ส่วนการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรจะดำเนินการในวันถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Facebook Comments