พ้นจากตำแหน่ง!! โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ผิดวินัยร้ายแรง

  • Admin admin
  • May 10, 2019
  • Comments Off on พ้นจากตำแหน่ง!! โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ผิดวินัยร้ายแรง

วันที่ 10 พ.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่งและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ความว่า

Facebook Comments