กรมการขนส่งทางบก

เอาจริงแล้ว!! ขนส่งสั่งเข้ม ห้ามออกใบขับขี่ “คนเป็นโรคลมชัก” ยันเป็นโรคอันตรายขณะขับรถ

January 25, 2019

วันที่ 25 ม.ค. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ขบ.) เผยว่า คณะกรรมการแพทยสภามีมติเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2560 ให้โรคลมชักในสภาวะที่ไม่สามารถควบคุมอาการชักได้ เป็นโรคประจำตัวที่อาจเป็นอันตรายขณะขับรถ เว้นแต่แพทย์ผู้ให้การรักษารับรองว่าผู้ป่วยไม่มีอาการชักเกินกว่า 2 ปี ดังนั้นกรมการขนส่งทางบกกำหนดให้การขอรับใบอนุญาตขับรถต้องใช้ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถเป็นหลักฐานประกอบการขอดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ขณะนี้กรมได้ซักซ้อมแนวทางการตรวจสอบให้แก่นายทะเบียนทั่วประเทศ เพื่อให้การตรวจสอบลักษณะต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาตขับรถเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยให้เข้มงวดตรวจสอบหลักฐานใบรับรองแพทย์ที่ใช้ประกอบคำขอ ดังนี้ต้องเป็นใบรับรองแพทย์ตามแบบมาตรฐานที่ แพทยสภารับรอง ในส่วนที่ 1 ของผู้ขอรับใบรับรองสุขภาพลงลายมือชื่อรับรองตนเอง ประวัติโรคประจำตัว ประวัติอุบัติเหตุและการเข้ารับการผ่าตัดที่สำคัญ ส่วนที่ 2 ของแพทย์ผู้ตรวจร่างกายรับรอง ซึ่งกรณีผู้ขอรับใบรับรองสุขภาพป่วยเป็นโรคลมชักในสภาวะที่ไม่สามารถควบคุมอาการชักได้นั้นจะต้องได้รับการรับรองว่าผู้ป่วยโรคลมชักไม่มีอาการชักเกินกว่า 2 ปี รวมถึงการรับรองในกรณีอื่น เช่น ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถขับรถได้ ไม่ปรากฏอาการของโรคจิต หรือจิตฟั่นเฟือน หรือปัญญาอ่อน ไม่ปรากฏอาการของการติดยาเสพติดให้โทษ ไม่ปรากฏอาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่ปรากฏอาการและอาการแสดงของโรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะปรากฏอาการ วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการ จึงจะสามารถดำเนินการขอรับใบอนุญาตขับรถได้ตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบก นายพีระพล กล่าวต่อว่า สำหรับใบรับรองแพทย์ตามแบบที่แพทยสภารับรองดังกล่าว สถานพยาบาลส่วนใหญ่ใช้เป็นมาตรฐานอยู่แล้ว ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถหรือใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถควรแจ้งวัตถุประสงค์ในการขอรับใบรับรองแพทย์ให้ชัดเจน เพื่อให้แพทย์ออกใบรับรองแพทย์ให้ถูกต้องตรงกับวัตถุประสงค์การนำไปใช้ ทั้งนี้สำหรับโรคประจำตัวบางกลุ่มอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถยังอยู่ในระหว่างการหารือร่วมกันระหว่างกรมการขนส่งทางบกและแพทยสภาที่อาจกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต เช่น โรคเบาหวานระยะที่ต้องฉีดอินซูลิน โรคความดันโลหิตสูง […]

Read More

เลิกกลัวตำรวจเรียกตรวจ!! ขนส่งยัน ม.ค.62 เริ่มใช้ “ใบขับขี่ดิจิทัล” โหลดแอพใส่มือถือ(คลิป)

December 16, 2018

วันที่ 16 ธ.ค. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ขบ.) เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกเตรียมนำระบบใบขับขี่อัจฉริยะมาใช้ เพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ ในรูปแบบใบขับขี่ดิจิทัลเสมือนจริงทั้งด้านหน้าและด้านหลัง โดยเป็นการเชื่อมข้อมูลใบขับขี่ลงไปในแอพพลิเคชั่นบนมือถือ เพื่อใช้แสดงให้เจ้าหน้าที่ดูเมื่อถูกเรียกตรวจ ตลอดจนมีระบบแจ้งเตือนระยะเวลาหมดอายุของใบขับขี่ล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนเตรียมตัวทันท่วงที ทั้งนี้ใบขับขี่อัจฉริยะมาใช้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับผู้ใช้ใบขับขี่ทุกประเภท กรณีหลงลืมใบขับขี่หรือไม่ได้พกติดกระเป๋าก็สามารถเปิดแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือโชว์ภาพใบขับขี่ได้เลย โดยคาดว่าจะเริ่มเปิดใช้ใบขับขี่อัจฉริยะในช่วงกลางเดือนมกราคม 2562 และใช้ควบคู่ไปกับใบขับขี่รูปแบบเดิม สำหรับใบขับขี่อัจฉริยะ เป็นการเชื่อมข้อมูลใบขับขี่กับแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้แสดงให้เจ้าหน้าที่ดูเมื่อถูกเรียกตรวจ และมีระบบแจ้งเตือนระยะเวลาหมดอายุของใบขับขี่ล่วงหน้า โดยในส่วนของเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของบัตรได้โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดจากแอพพลิเคชั่น นอกจากนี้ยังตรวจสอบใบสั่งที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ และแสดงโลเคชั่นของผู้ถือใบขับขี่ เมื่อรถเกิดอุบัติเหตุหรือต้องการขอความช่วยเหลือ “ในอนาคตคนไทยไม่จำเป็นต้องพกบัตรใบขับขี่ติดตัวอีกต่อไป โดยสามารถแสดงใบขับขี่ได้จากหน้าจอมือถือทันที คาดว่าจะเริ่มเปิดใช้ใบขับขี่อัจฉริยะในช่วงกลางเดือน ม.ค. 2562 ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถตรวจสอบความถูกต้องของบัตรได้โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดในแอพพลิเคชั่น ดังนั้นใบขับขี่ใหม่ที่จะออก นอกจากเชื่อมข้อมูลใบขับขี่และระบบเเจ้งเตือนแล้วยังสามารถตรวจสอบใบสั่งที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมแสดงตำแหน่งโลเคชั่นของผู้ใช้ในกรณีที่มีอุบัติเหตุหรือต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน พร้อมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น กรุ๊ปเลือด ประวัติการแพ้ยา โรคประจำตัวและสิทธิรักษาพยาบาล”นายพีระพล กล่าว อย่างไรก็ตามใบขับขี่ดิจิทัลออกมาเพื่อตอบสนองเทรนด์การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป คล้ายกับการเปลี่ยนผ่านของบัตรเอทีเอ็มไปสู่การโอนเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือ สำหรับใบขับขี่ดังกล่าวจะคลอบคลุมทุกประเภททั้งส่วนบุคคล สาธารณะและประเภทพิเศษ สำหรับขั้นตอนการใช้ นั้น ประชาชนที่ถือใบขับขี่ธรรมดาที่ยังไม่มีคิวอาร์โค้ดด้านหลัง สามารถเข้าไปสมัครลงทะเบียนผ่านเวปไซต์ของกรมการขนส่งทางบก ส่วนประชาชนที่ถือใบขับขี่รุ่นที่มีคิวอาร์โคด สามารถใช้มือถือสแกนคิวอาร์โค้ดหลังบัตรผ่านแอปพลิเคชัน “DLT QR Licence” ซึ่งรองรับการทำงานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ […]

Read More

คนไทยเฮ!! ไม่ต้องพก “ใบขับขี่” อีกต่อไป “ใบขับขี่ดิจิทัล” เริ่มใช้กลางม.ค.62 โชว์หน้าจอมือถือทันที

December 15, 2018

ขนส่งฯล้ำเทคโนโลยีเล็งให้ขับรถไม่ต้องพกใบขับขี่ เริ่มใช้ภายในกลางเดือนหน้า คลอดระบบดิจิทัลแสดงใบขับขี่ผ่านมือถือพ่วงฟีเจอร์สุดล้ำมัดใจผู้ใช้รุ่นใหม่คาดเริ่มใช้กลางม.ค.62 วันที่ 15ธ.ค.61 นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ขบ.) เปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกเตรียมนำระบบใบขับขี่อัจฉริยะมาใช้เพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ ในรูปแบบใบขับขี่ดิจิทัลเสมือนจริงทั้งด้านหน้าและด้านหลัง โดยจะเป็นการเชื่อมข้อมูลใบขับขี่ลงไปในแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อใช้แสดงให้เจ้าหน้าที่ดูเมื่อถูกเรียกตรวจตลอดจนมีระบบแจ้งเตือนระยะเวลาหมดอายุของใบขับขี่ล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนเตรียมตัวทันท่วงที “ในอนาคตคนไทยไม่จำเป็นต้องพกบัตรใบขับขี่ติดตัวอีกต่อไป โดยสามารถแสดงใบขับขี่ได้จากหน้าจอมือถือทันที คาดว่าจะเริ่มเปิดใช้ใบขับขี่อัจฉริยะในช่วงกลางเดือน ม.ค. 2562 ส่วนด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถตรวจสอบความถูกต้องของบัตรได้โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดในแอพพลิเคชั่น ดังนั้นใบขับขี่ใหม่ที่จะออก”นายพีระพล กล่าว นายพีระพลกล่าวต่อว่านอกจากเชื่อมข้อมูลใบขับขี่และระบบเเจ้งเตือนแล้วยังสามารถตรวจสอบใบสั่งที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมแสดงตำแหน่งโลเคชั่นของผู้ใช้ในกรณีที่มีอุบัติเหตุหรือต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน พร้อมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น กรุ๊ปเลือด ประวัติการแพ้ยา โรคประจำตัวและสิทธิรักษาพยาบาล อย่างไรก็ตามใบขับขี่ดิจิทัลออกมาเพื่อตอบสนองเทรนด์การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป คล้ายกับการเปลี่ยนผ่านของบัตรเอทีเอ็มไปสู่การโอนเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือ สำหรับใบขับขี่ดังกล่าวจะคลอบคลุมทุกประเภททั้งส่วนบุคคล สาธารณะและประเภทพิเศษ

Read More

ไม่ต้องเสียเวลา! รวดเร็วทันใจ 6 สถานที่ “ต่อภาษีรถยนต์” ไม่ต้องไปต่อคิวยาวที่ขนส่ง

September 10, 2018

รวดเร็วทันใจ 6 สถานที่ต่อภาษีรถยนต์ ไม่ต้องเสียเวลา ต่อคิวยาวที่ขนส่ง สำหรับใครที่มีรถคงรู้กันดีว่าในทุกๆปีต้องมีการจ้องภาษีรถยนต์ประจำปี ในที่นี้คงมีหลายคนคิดว่าการต่อภาษีสามารถทำได้ที่สำนักงานขนส่งเท่านั้น แต่คุณรู้หรือไม่ว่ายังมีที่ทำการของหน่วยงานเอกชนอีกหลายแห่งที่สามารถต่อภาษีได้ ที่สำคัญยังต่อได้ในวันเสาร์-อาทิตย์อีกด้วย 1.สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ ประเภทรถที่สามารถต่อภาษีได้ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) รถจักรยานยนต์ (รย.12) รถแทรกเตอร์ (รย.13) รถบดถนน (รย.14) รถพ่วง (รย.16) หลักฐานที่ใช้ ใบคู่มือจดทะเบียนรถ (ถ้ามี) หลักฐานการเอาประกันภัยตาม พ.ร.บ. ใบรับรองการตรวจสภาพรถ (สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน หรือรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ที่จดทะเบียนมาแล้วตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป หรือรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนมาแล้วตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป) 2.ห้างสรรพสินค้า โครงการ “ช้อปให้พอ แล้วต่อภาษี ” **ต่อภาษีวันเสาร์-อาทิตย์ได้** Big-C […]

Read More

ไม่ถอย!! ’ขนส่ง-ตร.’ ดันกฎหมายไม่พกใบขับขี่ ปรับ 5 หมื่น ลั่น!คนไม่เคารพกฎกันเอง

August 25, 2018

เมื่อเวลา 10.20 น. วันที่ 24 ส.ค. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก รศ.ดร.กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์ ผู้จัดการศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย หรือเอไอที นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ จากศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทาง ถนน มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ ผกบ.ส.3 ในฐานะคณะทำงาน แก้ไขปัญหาจราจร และพ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รอง โฆษกตร. ร่วมแถลงกรณี มีการปรับแก้กฎกมายด้านจราจร โดยมีการปรับพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติการขนส่ง ทางบก พ.ศ.2522 ออกเป็นร่างกฎหมายฉบับเดียวกัน โดยมีการเพิ่มโทษในความผิดเกี่ยวกับการพกพาใบอนุญาตขับขี่ โดยโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 50,000 บาท จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคม นายกมล กล่าวว่า การยกร่างกฎหมายนี้เป็นการปรับเนื้อหาให้มีความทันสมัยและให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้มีส่วนในการสร้างความตระหนักและรับผิดชอบต่อสังคม ข้อมูลศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย พบว่ากลุ่มผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ มีโอกาสการเสียชีวิตร้อยละ 34 ซึ่งสูงกว่ากลุ่มผู้ขับขี่ที่มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ถึงสองเท่า […]

Read More

ทนแรงต้านไม่ไหว!! ตร.เร่ง หารือ กรมขนส่ง หลังโซเชี่ยลดราม่าหนัก โทษหนักไม่มีใบขับขี่ปรับ 5 หมื่น!(คลิป)

August 23, 2018

จากกรณีมีกระแสข่าวเรื่อง กรมการขนส่งทางบก เสนอแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 โดยมีการเพิ่มโทษผู้ขับรถไม่มีใบขับขี่ เป็นจำคุก 3 เดือน ปรับ 5 หมื่น ขับรถในระหว่างใบขับขี่หมดอายุก็มีโทษจำคุก 3 เดือน โดยล่าสุด ขนส่งได้ชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า อยู่ระหว่างการนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนส่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณา และประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันนี้ (23 ส.ค.) เวลา 15.00 น. พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ ผบก.ส.3 ในฐานะดูแลงานจราจร จะเดินทางไปประชุมกับอธิบดีกรมขนส่ง เรื่องใบขับขี่ ประเด็นเรื่องค่าปรับผบก.ส.3 ในฐานะคณะกรรมการแก้ไขกฎหมาย จราจร สตช. เพื่อพิจารณาถึงประเด็นดังกล่าวต่อไป

Read More

อย่าดราม่า!! ขนส่งแจง ไม่พกใบขับขี่ ปรับ 5 หมื่น ยังไม่มีผลบังคับใช้!?

August 22, 2018

จากกรณีมีกระแสข่าวเรื่อง กรมการขนส่งทางบก เสนอแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 โดยมีการเพิ่มโทษผู้ขับรถไม่มีใบขับขี่ เป็นจำคุก3เดือน ปรับ 5 หมื่น ขับรถในระหว่างใบขับขี่หมดอายุก็มีโทษจำคุก 3 เดือน กรณีต่ออายุก็ต้องอบรมทุกครั้ง ต้องตรวจสุขภาพผู้สูงอายุด้วย ประเมินความสามารถในการขับขี่ โดยนายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ชี้เหตุเพิ่มโทษ เพื่อให้เข็ดหลาบ ไม่กล้าฝ่าฝืน เชื่อว่าจะช่วยลดอุบัติเหตุ โดยกฎหมายดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากกฤษฎีกาแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของสนช. จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าโทษดังกล่าวหนักเกินไป ล่าสุดกรมการขนส่งทางบกโพสต์ชี้แจงเรื่องดังกล่าวผ่านทางเพจ “กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News” ระบุว่าการเพิ่มโทษกรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินกาปรับปรุงกฎหมาย 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 โดยรวมเข้าเป็นฉบับเดียวกัน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและกำกับการใช้รถ ยกระดับมาตรฐานความมั่นคงแข็งแรงด้านตัวรถ และการประกอบการขนส่งให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยปรับปรุงรายละเอียดของกฎหมายให้เป็นเครื่องมือในการควบคุมกำกับพฤติกรรมของผู้ขับขี่ให้มากขึ้น รวมถึงปรับเพิ่มบทลงโทษกรณีผู้ขับขี่กระทำผิด เพื่อให้ผู้ขับขี่ตระหนักและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยลดอุบัติเหตุและความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ขณะนี้ “ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ….” อยู่ระหว่างการนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนส่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณา และประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป […]

Read More

ขนส่งฯแจง! “ทะเบียนรถ ตด, งง, จน, ชน, ศพ ที่ตัดแต่งเพื่อฮา ระวังฮาไม่ออก”

April 8, 2018

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า การส่งต่อรูปภาพผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ลักษณะคล้ายแผ่นป้ายทะเบียนรถ ซึ่งปรากฏตัวอักษรประจำหมวดเป็นคำที่มีความหมายไม่เหมาะสม คาดว่าทำขึ้นเพื่อความบันเทิงนั้น กรณีดังกล่าวยืนยันว่า ไม่ใช่แผ่นป้ายทะเบียนรถที่ออกให้โดยกรมการขนส่งทางบก เนื่องจากการกำหนดตัวอักษรประจำหมวดในรถยนต์ทุกประเภท กรมการขนส่งทางบกกำหนดโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นสำคัญ กรณีที่พยัญชนะสองตัวผสมกันแล้วมีความหมายในทางลบหรือเป็นคำไม่สุภาพ จะไม่นำมาใช้เป็นตัวอักษรประจำหมวดโดยเด็ดขาด เช่น ตด, งง, จน, ชน, ศพ เป็นต้น หรือเป็นคำพ้องเสียง เช่น สพ, ศบ, ษพ เป็นต้น ไม่นำมาใช้เช่นกัน หากมีการนำไปใช้จริงกับรถบนท้องถนนมีความผิดตามกฎหมาย รวมถึงกรณีนำวัสดุหรือแผ่นสติ๊กเกอร์ไปติดทับจนบดบังส่วนหนึ่งส่วนใดของแผ่นป้ายทะเบียน ใช้กรอบป้ายสกรีนลายกราฟิกครอบแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ไม่ได้ผ่านการประมูล หรือขูดลบตัวอักษรเพื่อเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ เช่น ตัวอักษรหรือตัวเลข มีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 11 ประกอบมาตรา 60 ฐานใช้แผ่นป้ายทะเบียนมีลักษณะไม่ถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือนำวัสดุหรือสิ่งอื่นใดมาปิดบัง หรือติดไว้ในบริเวณใกล้เคียงกับแผ่นป้ายทะเบียนรถ ปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท นอกจากนี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าหมวดอักษรและหมายเลขทะเบียนที่ปรากฏในแผ่นป้ายทะเบียนรถไม่ตรงกับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี รายละเอียดตัวรถ และรายละเอียดในคู่มือประจำรถ อาจถูกยึดรถเพื่อส่งตรวจพิสูจน์หลักฐานหาที่มาของตัวรถ เพื่อป้องกันปัญหาการโจรกรรมรถยนต์หรือนำไปใช้ในการก่ออาชญากรรม […]

Read More

เช็คด่วน!! ไม่ต้องลางาน ขนส่งเปิดสอบใบอนญาตขับรถ ‘เสาร์-อาทิตย์’ สอบผ่านรับใบขับขี่ทันที

March 13, 2018

กรมการขนส่งทางบกร่วมมือกับภาคเอกชนจัดโครงการอบรมเสริมความรู้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต พร้อมทดสอบขับจริงในวันอาทิตย์ สอบผ่านรับใบอนุญาตขับรถได้เลย ไม่ต้องรอวันธรรมดา นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับภาคเอกชนจัดโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ในวันเสาร์และอาทิตย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครและอบรม โดยผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับใบอนุญาตขับรถภายใต้การควบคุมกำกับดูแลการอบรมทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานและระเบียบเดียวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถในวันเวลาราชการ ซึ่งในวันเสาร์จะได้รับการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 5 ชั่วโมง ด้านกฎหมายจราจร มารยาทและเทคนิคในการขับขี่อย่างปลอดภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุตามหลักสูตรอบรม ก่อนเข้ารับการทดสอบข้อเขียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) และทดสอบขับรถในสนามทดสอบในวันอาทิตย์ สำหรับวันที่จัดการอบรมเสริมความรู้แก่ผู้ขอรับใบอนญาตขับรถยนต์ มีดังนี้ – เดือนมีนาคม วันที่ 24-25 – เดือนเมษายน วันที่ 28-29 – เดือนพฤษภาคม วันที่ 5-6, 26-27 – เดือนมิถุนายน วันที่ 23-24 – เดือนกรกฎาคม วันที่ 21-22 – เดือนสิงหาคม วันที่ 25-26 – เดือนกันยายน วันที่ 22-23 – เดือนตุลาคม วันที่ […]

Read More

เคลียร์แล้ว! โดนใบสั่ง 6 ใบซ้อน-ไม่ใช่รถตัวเอง ที่แท้ตำรวจออกใบสั่งผิดคัน

February 7, 2018

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ขบ.) เปิดเผยถึงกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Prapas Keawjury เจ้าของรถทะเบียน ฏพ 3939 กทม. ซึ่งเป็นรถโตโยต้า คัมรี่ ได้ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนว่ารถถูกสวมทะเบียน เนื่องจากมีใบสั่งจากตำรวจทางหลวงสกลนครให้ไปชำระค่าปรับหลายครั้ง แต่ภาพที่ปรากฏในใบสั่งเป็นรถโตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ ซึ่งเป็นรถคนละคันและผู้ร้องก็อยู่ที่กรุงเทพว่า หลังจากทราบข่าวเมื่อช่วงเย็นของวันที่ 7 ก.พ.ที่ผ่านมา กรมการขนส่งทางบกได้ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถและลักษณะตัวรถคันดังกล่าว ได้สั่งการให้ขนส่งจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยตำรวจลงพื้นที่ เพื่อติดตามหาเจ้าของรถโตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ จนพบโดยมีข้อเท็จจริงดังนี้ พบว่าเจ้าของรถโตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ ยืนยันว่าไม่ได้สวมทะเบียนรถใคร โดยรถของตัวเองหมายเลขทะเบียน ฏฟ 3939 กทม. และยอมรับว่าเป็นรถของตนที่ขับรถฝ่าฝืนกฏหมายตามภาพที่ปรากฏในใบสั่งจริง นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ลงพื้นที่ไปพร้อมกับขนส่งจังหวัดยังยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดในการตรวจสอบข้อมูล เนื่องจากในภาพรถที่ถ่ายจากกล้องตรวจจับความเร็ว ซึ่งป้ายทะเบียนรถมีการใส่กรอบแผ่นป้าย ทำให้เจ้าหน้าที่เข้าใจผิดอ่านอักษร “ฟ” เป็นอักษร “พ” ประกอบกับฐานข้อมูลที่ตำรวจตรวจสอบได้เฉพาะยี่ห้อและสีตัวรถ ซึ่งตรงกันจึงออกใบสั่งเจ้าของรถผิดคัน โดยตำรวจได้แจ้งให้เจ้าของรถนำหลักฐานทะเบียนรถโตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ ไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในวันพรุ่งนี้ เพื่อดำเนินการเสีนค่าปรับต่อไปแล้ว   ที่มา:ข่าวสด

Read More