กดเงินสด

ร้องเฮลั่น!! ผู้สูงวัยที่ถือบัตรคนจน กดเงินสดที่ตู้ ATM ได้แล้วนะ ดีใจจนทิ้งบัตรเลย!?(คลิป)

August 19, 2018

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีของผู้สูงอายุ โดยทางสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 ได้มีการแจ้งรายะเอียด เป็นสิทธิประโยชน์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งตอนนี้ได้มีการเพิ่มเงินสงเคราะห์ให้ และตอนนี้ผู้ได้รับสิทธิ์สามารถกดเงินจากตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยได้แล้ว เรียกได้ว่าเพิ่มความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยได้มีการระบุรายละเอียดไว้ดังนี้ ประกาศจากกรมบัญชีกลาง คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุได้พิจารณาอนุมัติอัตราการจ่าย และมีระยะเวลาการจ่ายตั้งแต่เดือนกรกฎาคม กันยายน 2561 โดยผู้มีสิทธิที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินสงเคราะห์ มีดังนี้ 1. ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ เดือนละ 100 บาท 2. ผู้สูงอายุที่มีรายได้เกินกว่า 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ เดือนละ 50 บาท กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิทุกวันที่ 15 ของเดือน กรณีตรงกับวันหยุดราชการ จะเลื่อนวันจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุฯ เป็นวันทำการก่อนวันหยุดราชการ สำหรับงวดแรกจ่ายเงินลงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 โดยผู้มีสิทธิที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน […]

Read More