มติครม.!กำหนดให้ 4 พ.ค.ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคล-ทั้งปีวันหยุดราชการรวม 19 วัน

  • Admin admin
  • May 21, 2019
  • Comments Off on มติครม.!กำหนดให้ 4 พ.ค.ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคล-ทั้งปีวันหยุดราชการรวม 19 วัน

ที่ประชุม ครม.รับทราบ กำหนดให้ 4 พ.ค.วันฉัตรมงคล เป็นวันหยุดประจำปี ตามที่สำนักเลขาธิการรัฐมนตรีเป็นคนเสนอ รวมวันหยุดราชการประจำปีมี 19 วัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า (21 พ.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.อภิสิทธิ์ ไชยนุวัฒน์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมครม. ระบุว่า คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ ดังนี้ กำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคลและวันหยุดราชการประจำปี

และรับทราบภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี รวม 19 วัน ส่วนการกำหนดให้เป็นวันหยุดประจำปีของธนาคารและวันหยุดของภาคแรงงาน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรได้ทรงรับบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

และต่อมาเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ได้มีประกาศพระบรมราชโองการเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงศ์ ดังนั้น สลค. จึงเห็นควรกำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล และเป็นวันหยุดราชการประจำปี

และได้จัดทำภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี โดยมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 19 วัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยให้สอดคล้องกับประกาศพระบรมราชโองการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

-วันขึ้นปีใหม่ คือวันที่ 1 มกราคม จำนวน 1 วัน
-วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 จำนวน 1 วัน
-วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ตรงกับวันที่ 6 เมษายน จำนวน 1 วัน
-วันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน จำนวน 3 วัน
-วันฉัตรมงคล ตรงกับวันที่ 4 พฤษภาคม จำนวน 1 วัน
-วันรัฐพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ รอหมายกำหนดการ จำนวน 1 วัน
-วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 จำนวน 1 วัน
-วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตรงกับวันที่ 3 มิถุนายน จำนวน 1 วัน
-วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 จำนวน 1 วัน
-วันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 จำนวน 1 วัน
-วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตรงกับวันที่ 28 กรกฎาคม จำนวน 1 วัน
-วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม จำนวน 1 วัน
-วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตรงกับวันที่ 13 ตุลาคม จำนวน 1 วัน
-วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม จำนวน 1 วัน
-วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม จำนวน 1 วัน
-วันรัฐธรรมนูญ ตรงกับวันที่ 10 ธันวาคม จำนวน 1 วัน
-วันสิ้นปี ตรงกับวันที่ 31 ธันวาคม จำนวน 1 วัน

Facebook Comments