ปลาบปลื้มปีติ!! “ม.จ.จุลเจิม” โพสต์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

  • Admin admin
  • May 8, 2019
  • Comments Off on ปลาบปลื้มปีติ!! “ม.จ.จุลเจิม” โพสต์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ 7 พ.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า กับเหรียญรัตนาภรณ์ และพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ โดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3 แก่ พลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล และพระราชทานยศ พลเอก

ล่าสุด หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ทรงโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ระบุว่า

เนื่องในมงคลวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ “พลเอก” พร้อมทั้งพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว.) และ. เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3 และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณประดับยศพระราชทานแก่ข้าพระพุทธเจ้าในวันนี้ (7 พฤษภาคม 2562) ยังความปลาบปลื้มปีติโสมนัสและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นหาที่สุดมิได้แก่ข้าพระพุทธเจ้า

ข้าพระพุทธเจ้าพร้อมสนองพระเดชพระคุณปกเกล้าปกกระหม่อมตราบชีวิตจะหาไม่ ทั้งในฐานะทหารและในฐานะสมาชิกราชสกุล ด้วยความจงรักภักดีในพระองค์และพระบรมราชจักรีวงศ์สืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล และครอบครัว

Facebook Comments