ประกาศลาออก!! ‘มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์’ หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ แต่ยังเป็น ส.ส.

  • Admin admin
  • May 23, 2019
  • Comments Off on ประกาศลาออก!! ‘มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์’ หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ แต่ยังเป็น ส.ส.

วันนี้ (23 พ.ค.) นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ ได้ประกาศลาออกจากหัวหน้าพรรค แต่ยังคงสถานะสมาชิกพรรค และส.ส.บัญชีรายชื่อ เช่นเดิม โดยให้รองหัวหน้าพรรคคนที่ 1 ทำหน้าที่รักษาการ ตามข้อบังคับพรรคข้อ 14 ไปก่อนจนกว่าจะมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่

โดยนายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ได้ยื่นหนังสือถึงนายทะเบียนพรรคการเมือง เพื่อลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ เนื่องจากการบริหารจัดการในพรรค ตามที่เคยแถลงไปแล้วก่อนหน้านี้ ว่าการบริหารจัดการในพรรคได้แบ่งแยกภารกิจการทำงานออกเป็น 2 ส่วน อย่างชัดเจน โดยตนมีหน้าที่รับผิดชอบในการร่างนโยบายระบบเศรษฐกิจใหม่ การออกไปพูดกับสาธารณะ และสื่อต่างๆ

ส่วนการบริการกิจการภายในพรรค การรับสมัครสมาชิกพรรค คัดเลือกผู้สมัคร การระดมทุน และการบริหารจัดการทางการเงินทั้งหมด เป็นหน้าที่รับผิดชอบของนายสุภดิช อากาศฤกษ์ และทีมบริหารอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ดูแล บัดนี้ ได้ผ่านพ้นการเลือกตั้งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตนจึงเห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมจึงขอลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่

การลาออกนี้เป็นการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังคงสถานะสมาชิกภาพของพรรคเศรษฐกิจใหม่ และตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อ

ทั้งนี้ นายสุภดิช อากาศฤกษ์ รองหัวหน้าพรรคคนที่ 1 จะทำหน้าที่รักษาการแทนหัวหน้าพรรคตามข้อบังคับพรรคข้อ 14 ไปก่อนจนกว่าจะมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่

อนึ่ง การที่พรรคเศรษฐกิจใหม่ได้รับเลือกเป็นผู้แทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อมาทั้งหมด 6 คนนั้น ตนและผู้แทนราษฎรทั้งหมดจะรักษาคำมั่นสัญญาที่ได้เคยให้ไว้กับประชาชน ตามที่เคยได้แถลงกับสื่อมวลชนในทุกๆ โอกาส ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ อย่างเต็มความสามารถ ต่อชาติ ศาสนา และเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์

Facebook Comments