ด่วนมาก!! โอกาสดีๆมาแล้ว ‘เคอรี่ เอ็กเพรส’ เปิดรับหลายอัตราทั่วประเทศ เงินเดือน 15,000-20,000 บาท

  • Admin admin
  • July 29, 2018
  • Comments Off on ด่วนมาก!! โอกาสดีๆมาแล้ว ‘เคอรี่ เอ็กเพรส’ เปิดรับหลายอัตราทั่วประเทศ เงินเดือน 15,000-20,000 บาท

โอกาสดีๆสำหรับคนที่ว่างงานหรือกำลังหางานอยู่ละก็ ขอแนะนำที่นี่เลยครับ บริษัทจัดส่งพัสดุชั้นนำของประเทศไทย ‘เคอรี่ เอ็กเพรส’ เปิดรับสมัครออนไลน์ รับพนักงานหลายอัตราทั่วประเทศ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เงินเดือน 15,000-20,000 บาท โดยรายละเอียดดังนี้

1.พนักงานขับรถจักรยานยนต์รับส่งพัสดุ พื้นที่กรุงเทพ
– ขับรถรับ-ส่งพัสดุในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
– ติดต่อลูกค้าเพื่อนัดหมายรับ-ส่งสินค้า และจัดเก็บค่าบริการ
– ตรวจสอบกระบวนการรับ-ส่งให้ถูกต้องครบถ้วน

คุณสมบัติของผู้สมัคร : เพศชาย อายุระหว่าง 18-35 ปี – วุฒิการศึกษามัธยมต้น (ม. 3) ขึ้นไป ผู้สมัครชายต้องผ่านเกณฑ์ทหาร มีประสบการณ์ในการขับรถประเภทรถจักรยานยนต์ 1 ปีขึ้นไป มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ สามารถขับรถได้คล่องแคล่ว มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีม รู้เส้นทางที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี รักงานบริการ สนุกกับงานขับรถรับ-ส่งพัสดุ สามารถหยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้ ไม่เคยมีประวัติต้องโทษทางคดีอาญา มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขาในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล *กรอกใบสมัคร พนักงานขับรถจักรยานยนต์รับส่งพัสดุ

2.เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขา (Kerry Shop) สาขาในเขตกรุงเทพฯ เงินเดือน 15,000 บาท
รายละเอียด เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขา ต้อนรับแนะนำการบริการรับส่งพัสดุแก่ลูกค้า คิดค่าบริการในการส่งพัสดุตามขนาด และน้ำหนัก ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย จัดทำสรุปรายงาน และปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ผู้ช่วย/ผู้จัดการประจำสาขา บริหาร จัดการควบคุมดูแลคุณภาพการให้บริการ สนับสนุนการทำงานสาขาอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คิดวิเคราะห์ และวางแผนการตลาด เพื่อกระตุ้นยอดขายของสาขา จัดทำสรุปผลรายงานประจำวัน เวลาทำงาน : 6 วัน/สัปดาห์

คุณสมบัติของผู้สมัคร เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา บุคลิกภาพดี คล่องตัว มีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ มีทักษะในการสื่อสารให้บริการ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เบื้องต้น สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ ได้ *กรอกใบสมัคร เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขา (Kerry Shop)

3.เจ้าหน้าที่บริการรับ-ส่งพัสดุ (Service Master) พื้นที่กรุงเทพฯ เงินเดือน 20,000 บาท
รายละเอียด บริการรับ-ส่งพัสดุให้กับลูกค้าในพื้นที่รับผิดชอบ โดยใช้รถจักรยานยนต์ ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ประชาสัมพันธ์บริการรับส่งพัสดุ นำเสนอบริการรับส่งพัสดุให้แก่ลูกค้าใหม่ วางแผน และพัฒนาช่องทางการขายบริการรับส่ง ทำงานวัน จันทร์ – เสาร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร เพศชาย อายุระหว่าง 20 – 30 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ทุกสาขา) มีบุคลิกภาพ และทัศนคติที่ดี ใจรักงานบริการ สามารถขับรถจักรยานยนต์ได้ มีความรู้เส้นทาง และมีใบอนุญาติขับขี่ มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลง สามารถเป็นกะได้*กรอกใบสมัคร เจ้าหน้าที่บริการรับ-ส่งพัสดุ (Service Master)

4.Call Center
รายละเอียด รับสายลูกค้าที่โทรเข้ามาสอบถาม : ข้อมูลทั่วไป / การจองรถไปรับของ / เช็คสถานะสินค้า ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการของบริษัทฯ แก่ลูกค้าด้วยความสุภาพ รับข้อเสนอแนะและเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า ปรับปรุงฐานข้อมูลการให้บริการของบริษัทฯ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

คุณสมบัติของผู้สมัคร เพศชาย / หญิง อายุ 20-35 ปี วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี มีประสบการณ์ 0-1 ปี ในด้าน Call center หรือการให้บริการลูกค้ามีใจรักงานบริการ ทัศนคติที่ดี เรียนรู้เร็ว และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่*กรอกใบสมัคร Call Center

5.Customer Service Analyst
รายละเอียด Conduct audits from sets of data to ensure data integrity and billing accuracy -Implement internal control/audit process -Prepare, summarize and present performance reports for internal and external clients -Perform data analysis -Liase with external and internal teams/clients to complete audit and reporting assignments -Participate, present and lead meeting with customers -Adhoc project management and execution

คุณสมบัติของผู้สมัคร -Male/Female, Thai Nationality -Bachelor degree in Business Administration or relevant fields -Verbal and written English language communication -Detail oriented -Proficient in Microsoft Excel and other Microsoft office programs -Must be able to work independently with minimal supervision -Knowledge of accounting and reporting practices -Fresh graduate is welcomed.*กรอกใบสมัคร Customer Service Analyst

6.HRIS Support
ดูแลการใช้งานระบบ HRIS และพัฒนาระบบเทคโนโลยีเกี่ยวกับงาน HR ให้เหมาะสม มีความรู้ด้านระบบงานบุคคลไม่น้อยกว่า 1 ปี (ระบบ HRM , Time Attendance, Finger Scan) ดำเนินการจัดอบรมการใช้งานระบบ HR ได้เบื้องต้น เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ใช้งานให้สามารถนำไปใช้ได้จริง และครบตามกลุ่มเป้าหมาย เก็บรวบรวมข้อมูล ที่จำเป็นในการออกแบบระบบพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท ออกแบบรูปแบบการทดสอบ และร่วมทดสอบระบบที่ได้รับการพัฒนา จนสามารถนำไปใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของระบบ ติดตามการทำงานของระบบ ให้เป็นไปด้วยดี

รวมทั้งให้การสนับสนุนผู้ใช้งาน เมื่อพบปัญหา หรือ ต้องการความช่วยเหลือในกรณีต่างๆ ออกแบบ/ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ส่วนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดูแลและจัดการฐานข้อมูลพนักงานในบริษัท เพื่อให้ข้อมูลที่มีอยู่เป็นปัจจุบัน และถูกต้องอยู่เสนอ สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ประสานงานและดำเนินการต่างๆ ในโครงการพัฒนาระบบฯ เป็นไปตามเป้าหมาย ในระยะเวลาที่กำหนด งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร เพศ: หญิง, ชาย อายุ(ปี) 24 – 30 วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ทำงาน 1ปีขึ้นไป ด้านการออกแบบ/ทดสอบ ระบบงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Implementระบบงาน HR) มีความรู้พื้นฐาน Excel, งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, งานบริหารทรัพยากรมนุษย์*กรอกใบสมัคร HRIS Support

7.Sales Executive
รายละเอียด นำเสนอขาย ให้กับลูกค้าปัจจุบันและสร้างฐานลูกค้าใหม่ แนะนำ ช่วยเหลือลูกค้าหลังการขาย วางแผนการขาย และทำผลงานให้ได้ตามเป้าหมาย ส่งรายงานการขายและรายงานวิเคราะห์การขายทุกสัปดาห์ ปฏิบัติงานประจำสาขา ดังต่อไปนี้
– ชลบุรี – สระบุรี – นครปฐม – ขอนแก่น – อุดรธานี – อุบลราชธานี – สุราษฏร์ธานี – ภูเก็ต – หาดใหญ่

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เพศชาย/หญิง อายุ 22 – 30 ปี สัญชาติไทย
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปี

4. มีทักษะด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5. มีบุคลิกภาพดี และมีใจรักงานบริการ
6. สามารถนำรถยนต์มาใช้ปฏิบัติงานได้
7. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ *กรอกใบสมัคร Sales Executive

8.Customer Care Agent
รายละเอียด
1. Take responsible for overall customer satisfaction.
2. Responds to incoming email and phone enquiries.

3. Prepares reports by collecting, analyzing, and summarizing information.
4. Maintains quality service by establishing and enforcing organization standards.
5. Maintains professional and technical knowledge.

คุณสมบัติของผู้สมัคร
– Thai National, age between 22-30 years Bachelor’s degree in related field
– Good communication skills
– 0 – 2 years relevant experience in call center or customer service. (Fresh graduated are welcome)

– Good command in speaking , reading and writing English
– Good command of Computer Literacy, and typing skills
– Service mind, Polite, Positive thinking, Active, Fast Learning, Enthusiastic and Good Relationship
– Able to work under pressure and flexible time. *กรอกใบสมัคร Customer Care Agent

9.ผู้ช่วย/ผู้จัดการร้าน Parcel Shop ประจำสาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เงินเดือน 20,000 บาท
รายละเอียด บริหาร จัดการควบคุมดูแลคุณภาพการให้บริการ สนับสนุนการทำงานสาขาอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คิดวิเคราะห์ และวางแผนการตลาด เพื่อกระตุ้นยอดขายของสาขา จัดทำสรุปผลรายงานประจำวัน

คุณสมบัติของผู้สมัคร อายุระหว่าง 20 – 33 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ที่สนใจงานด้านบริการ มีประสบการณ์ในสายงานบริการ/ต้อนรับ/แนะนำสินค้า (อย่างน้อย 1 ปี) สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ มีทักษะสื่อสาร บุคลิกภาพดี มีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ หมายเหตุ สามารถเข้ามาสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานงานอาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ ชั้น 7 หรือ *กรอกใบสมัคร ผู้ช่วย/ผู้จัดการร้าน Parcel Shop

10.HR Supervisor/HR Officer ต่างจังหวัด (เชียงใหม่,พิษณุโลก,นครราชสีมา,อุดรธานี,ชลบุรี,สระบุรี,หัวหิน,หาดใหญ่)
รายละเอียด คิดค้นหากลยุทธ์ และวางแผนการสรรหาคัดเลือก และว่าจ้างบุคลากร คัดเลือก สัมภาษณ์งาน และว่าจ้างผู้สมัครให้เหมาะสมกับตำแหน่งที่ต้องการ รับผิดชอบกระบวนการว่าจ้าง ตรวจสอบสถิติการมาทำงาน และการจ่ายเงินเดือน ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฎิบัติงานในส่วนงานที่รับผิดชอบ งานรับผิดชอบอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ, การจัดการ, ทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-5 ปี ด้านงานบุคคล หรือที่เกี่ยวข้อง สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ และมีใบขับขี่รถยนต์ *กรอกใบสมัคร HR Supervisor/HR Officer

11.Project Executive
รายละเอียด Produce documents and reports as assigned, Assist with planning and implementation, Coordinate with in organization, Performs other duties as assigned

Project Executive – Set up
– Carry out installation of the equipment according to the service point, Provide information and check about shipment to the branch
– Prepare daily report to support performance review of assigned branch, Monitoring stock and equipment to support daily activities effectively
– Maintaining high quality of service and performance to deliver positive brand image to customers, Work 6 days/week

Project Executive – Training
– Assisting walk-in customers who would like to use Kerry Express service at Retail Service Point(Branch to be confirmed, within BKK areas)
– Provide information and check about shipment to the branch, Prepare daily report to support performance review of assigned branch
– Monitoring stock and equipment to support daily activities effectively,Maintaining high quality of service and performance to deliver positive brand image to customers, Work 6 days/week

คุณสมบัติของผู้สมัคร
Age 22-30, High Vocation Certificate or Bachelor’s degree in any fields. 1 year experience is prefered. Fresh graduate is welcome
Moderate skills on documents ppreparation e.g. MS Word, Excel, Power Point. Basic understanding of internet usage
Responsible ,Fast learner ,Good Relationship, Flexible and adaptable approach to work, Able to work during weekends if required *กรอกใบสมัคร Project Executive

12.Division Manager Accounting-AP
รายละเอียด Supervise company expenditure, Supervise Company income, Respond to Corporate income tax and value added tax, Co-ordinate with Thailand team and Hong Kong team for weekly report

คุณสมบัติของผู้สมัคร
-Male or Female age 28-40 years old, Bachelor degree in accounting or higher
-Knowledge in MS-Office, Knowledge in English
-Able to work under pressure, Organization skills, able to plan and coordinate *กรอกใบสมัคร Division Manager Accounting-AP

13.Parcel Shop Officer-Region
รายละเอียด : ต้อนรับแนะนำการบริการรับส่งพัสดุแก่ลูกค้า คิดค่าบริการในการส่งพัสดุตามขนาด และน้ำหนัก ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย จัดทำสรุปรายงาน และปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้สมัคร : อายุ 22 – 30 ปี ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ที่สนใจงานด้านบริการ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เบื้องต้น มีทักษะสื่อสาร บุคลิกภาพดี มีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ *กรอกใบสมัคร Parcel Shop Officer-Region

14.Retail Area Manager ทั่วประเทศ
รายละเอียด วางแผนงานให้ตรงตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย บริหารจัดการร้านค้า ดูแลความเรียบร้อยภาพรวมภายใต้เขตพื้นที่ความรับผิดชอบ กำหนดวิธีดำเนินกิจกรรมโครงสร้างต่างๆในเขตพื้นที่ ส่งเสริมยอดขายและรักษาผลกำไรของบริษัท ควบคุมคุณภาพของร้านให้ตรงตามมาตรฐานของบริษัท ปฏิบัติงานประจำแต่ละภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้

คุณสมบัติของผู้สมัคร เพศชาย/หญิง อายุ 28-35 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา มีทักษะการสื่อสาร เจรจาโน้มน้าวใจ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และ Microsoft Office จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป *กรอกใบสมัคร Retail Area Manager

15.เจ้าหน้าที่บริการรับ-ส่งพัสดุ (Bangkok Sameday) เงินเดือน 20,000 บาท

– บริการรับ-ส่งพัสดุให้กับลูกค้าในพื้นที่รับผิดชอบ
– คัดแยกพัสดุที่รับมาเพื่อจัดส่งให้ปลายทาง
– ดูแลสินค้าของลูกค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ครบถ้วน
– ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ประชาสัมพันธ์บริการรับส่งพัสดุ

– นำเสนอบริการรับส่งพัสดุให้แก่ลูกค้าใหม่
– วางแผน และพัฒนาช่องทางการขายบริการรับส่ง
– แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
– สามารถให้คำตอบหรือความช่วยเหลือแก่ลูกค้า

– ทำงานวัน จันทร์ – เสาร์
– มีอุปการณ์ในการทำงานให้ มือถือสมาทโฟน, อุปกรชุดยูนิฟอร์ม ต่างๆ
– เวลาการทำงาน 8.00 – 17.00น

คุณสมบัติของผู้สมัคร
เพศ ชาย อายุระหว่าง 20 – 30 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ทุกสาขา)
มีใจรักงานบริการ และมีทักษะการสื่อสารที่ดี มีบุคลิกภาพ และทัศนคติที่ดี ใจรักงานบริการ
สามารถขับรถจักรยานยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่ มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลง *กรอกใบสมัคร เจ้าหน้าที่บริการรับ-ส่งพัสดุ (Bangkok Sameday)

16.พนักงานขับรถยนต์รับส่งพัสดุ พื้นที่กรุงเทพฯ
รายละเอียด ขับรถรับ-ส่งพัสดุในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ติดต่อลูกค้าเพื่อนัดหมายรับ-ส่งสินค้า และจัดเก็บค่าบริการ ตรวจสอบกระบวนการรับ-ส่งให้ถูกต้องครบถ้วน

คุณสมบัติของผู้สมัคร เพศชาย อายุระหว่าง 18-35 ปี วุฒิการศึกษามัธยมต้น (ม. 3) ขึ้นไป มีประสบการณ์ในการขับรถประเภทรถยนต์ 1 ปีขึ้นไป มีใบขับขี่รถยนต์ สามารถขับรถได้คล่องแคล่ว มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีม รู้เส้นทางที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี รักงานบริการ สนุกกับงานขับรถรับ-ส่งพัสดุ สามารถหยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้ ไม่เคยมีประวัติต้องโทษทางคดีอาญา มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขาในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล *กรอกใบสมัคร พนักงานขับรถยนต์รับส่งพัสดุ พื้นที่กรุงเทพฯ

Facebook Comments