เริ่มแล้ว!! ก่อสร้าง “หอชมเมือง(รูปโหวด)” สูง 101 เมตร มูลค่า 341.8 ล้านบาท แล้วเสร็จปี 63(รายละเอียด)

  • Admin Joey
  • December 12, 2017
  • Comments Off on เริ่มแล้ว!! ก่อสร้าง “หอชมเมือง(รูปโหวด)” สูง 101 เมตร มูลค่า 341.8 ล้านบาท แล้วเสร็จปี 63(รายละเอียด)

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2560 ทีมแจ้งข่าวได้ลงพื้นที่ดูความคืบหน้า การเตรียมพื้นที่การก่อ “หอชมเมือง(ทรงโหวด) ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีมูลค่าการก่อสร้างทั้งสิ้น 341,800,000.- บาท กำหนดแล้วเสร็จ 16 มีนาคม 2563

หอชมเมืองรูปทรงโหวดเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด อีกหนึ่งยุทธศาสตร์พัฒนาเมืองร้อยเอ็ดในอนาคต หอรูปทรงโหวด สูง 101 เมตร สามารถชมทัศนียภาพตัวเมือง บึงพลาญชัย ชมทัศนียภาพที่สวยงามของ จ.ร้อยเอ็ด

  

ข้อมูลรายละเอียดของหอชมเมือง(รูปโหวด)

อาคารสูง 101 เมตร    ฐานล่างกว้าง 30 เมตร  ยอดโหวดกว้าง 20 เมตร

ส่วนอาคารมีทั้งหมด 8 ชั้น

ชั้นแกรนด์ เป็นส่วนสำนักงาน ห้องน้ำและห้องเก็บของ มีพื้นที่ 746 ตารางเมตร

ชั้น 1 เป็นส่วนจัดแสดง Exhibition ห้องน้ำ และ ขายของที่ระลึกศูนย์OTOP มีพื้นที่ 1,074 ตารางเมตร

ชั้น 2 (ชั้นลอย) เป็นส่วนจัดแสดง Exhibition และขายของที่ระลึกศูนย์OTOP มีพื้นที่ 460 ตารางเมตร

ชั้น 3 เป็นชั้นอเนกประสงค์ มีพื้นที่ 290 ตารางเมตร

ชั้น 4 เป็นส่วนร้านค้าและห้องน้ำ มีพื้นที่ 290 ตารางเมตร

ชั้น 5 เป็นฉัน ชมเมืองได้ 360 องศา มีพื้นที่ 290 ตารางเมตร

ชั้น 6 เป็นฉันชมเมือง มีพื้นที่ 290 ตารางเมตร

ชั้น 7 ชมเมือง และประดิษฐานพระพุทธรูป พื้นที่ 181 ตารางเมตร

รวมพื้นที่ทั้งหมด 3,621 ตารางเมตร’

 

ข้อมูลข่าว จาก เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

Facebook Comments