Author: Admin Joey

ต้องไปสักครั้ง!! “น้ำตกถ้ำโสดา” กำลังงาม น้ำกำลังสวย ที่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด (รายละเอียด)

July 14, 2019

หลังจากที่ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นผลให้ น้ำตกถ้ำโสดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น และสวยงามน่าที่ยวมาก ดังที่แฟนเพจคุณ Chutchai Traiyasut ได้ไปเที่ยวชมความงามเมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ส.ค. 2560 ที่ผ่านมาและได้ส่งภาพมาให้ชมกัน สวยงามน่าไปจริงๆครับ ท่านใดที่อยากมาสัมผัสความงามด้วยตนเองรีบมาด่วนเลยนะครับ เพราะนี่คือหนึ่งใน “อเมซิ่ง ร้อยเอ็ด” แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกถ้ำโสดาตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่บริเวณใกล้ ๆ กับอ่างเก็บน้ำห้วยพุงใหญ่ วัดถ้ำโสดา-น้ำตกถ้ำโสดา บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ถนนทางหลวงชนบท เส้นทางลัดจาก บ้านนาไคร้ ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ยังลำบาก รอการพัฒนา เส้นทางที่สะดวกที่สุด จากอำเภอหนองพอกก่อนถึงทางแยกเจดีย์วัดผาน้ำทิพย์ บ้านเหล่าขุมมันเลี้ยวซ้ายตามเส้นทางไปตำบลภูเขาทอง ออกมาทางบ้านนาไคร้ ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ถึงบ้านโนนสมบูรณ์ เลี้ยวขวาตามป้าย วัดถ้ำโสดา หรือน้ำตกถ้ำโสดา   […]

Read More

“วัดป่าโนนสวรรค์” ความงามแปลกตา จากประติมากรรมหม้อดิน อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด

July 13, 2019

วัดป่าโนนสวรรค์ ตั้งอยู่บ้านเทอดไทย ตำบลเทอดไทย เป็นวัดขนาดใหญ่สร้างมาจากนิมิตของเจ้าอาวาส โดยใช้หม้อดินของชาวบ้านมาประดับตกแต่งจึงดูสวยงามแปลกตา เจดีย์ประธานหลายชั้นทางเข้าจะเป็นปากหนุมาน แต่ละชั้นจะมีจิตรกรรมฝาผนัง เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า ซุ้มประตูวัดมีเต่ายักษ์ 2 ตัว ดูคล้ายศิลปะทางขอมและอินเดีย การเดินทาง ตามเส้นทางร้อยเอ็ด-ธวัชบุรี-เสลภูมิ (ทางหลวงหมายเลข 23) กิโลเมตรที่ 139-140 เลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ 7 กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองร้อยเอ็ดประมาณ 18 กิโลเมตร วัดป่าโนนสวรรค์ มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วัดหม้อดินค่ะ เนื่องทางวัดแห่งนี้ได้ใช้หม้อดินที่ชาวบ้านบริเวณบ้านยางต่อปั้นเป็นอาชีพ นำมาประดับตกแต่งแทบทุกส่วนของวัด จึงมีความสวยงามแปลกประหลาดยิ่งนัก ถึงแม้จะมีหม้อดินและรูปปั้นที่แปลกตาพิสดาร แต่ก็เป็นการตกแต่งที่แฝงไปด้วยหลักธรรมต่างๆ ในส่วนของทางเข้าจะเป็นปากหนุมาน เจดีย์ประธานมีหลายชั้น แต่ละชั้นจะมีจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพุทธประวัติ ซุ้มประตูวัดมีเต่ายักษ์ 2 ตัว มีความแปลกตาเป็นอย่างมาก รูปแบบศิลปะดูคล้ายกับศิลปะทางขอมและอินเดีย แต่ก็ไม่สามารถบ่งบอกถึงที่มาของศิลปะได้ หม้อดินที่นำมาใช้ตกแต่งจำนวนมากมายมหาศาลสามารถกลมกลืนเข้ากับส่วนต่างๆ ของวัดแห่งนี้ ได้อย่างเหมาะสมอลังการ จึงเป็นวัดอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเด็ดที่น่าไปเที่ยวชม สถานที่ตั้ง: วัดป่าโนนสวรรค์ บ้านเทอดไทย ตำบลเทอดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด

Read More

“อินทผาลัม” พืชแห่งอนาคต ตลาดต้องการ ลงทุนปลูก 2-3 ปี ให้ผลผลิต 3 ชั่วอายุคน ขายได้ราคาสูง!

July 13, 2019

คณะกรรมการ ศพก.ร้อยเอ็ด 20 อำเภอในจังหวัดร้อยเอ็ดเยี่ยมแปลงอินทผาลัมทุ่งกุลา นายยงยุทธ ศรีนวล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ได้รับมอบหมายจากนายเสน่ห์ รัตนาภรณ์ เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดร้อยเอ็ด 20 อำเภอ ที่ ศพก.นายแสวง มะโนลัย ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย ใจกลางทุ่งกุลาร้องไห้ นายสีทวน คำงาม เกษตรอำเภอเกษตรวิสัย นำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรอำนวยความสะดวก ดร.รณวฤทธิ์ ปริฉัตรตระกูล ประธาน ศพก.จังหวัดร้อยเอ็ด นำการประชุมพร้อมสรุปปัญหาอุปสรรค แนวทางการพัฒนา ศพก.หลัก 20 แห่ง และ ศพก.เครือข่าย พร้อมให้เป็นศูนย์เรียนรู้ฯที่มีชีวิต เกษตรกรทั่วไปสามารถ เข้าไปเรียนรู้ได้ เรื่อง ดิน น้ำ ข้าว พืช สัตว์ ประมง แปรรูปผลผลิต บัญชีฟาร์ม เกษตรอินทรีย์ สู่การตลาดด้วยผลผลิตคุณภาพ มีประธาน ศพก.แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน พร้อมมีการแลกเปลี่ยน ของฝาก ต้นไม้ […]

Read More

ความเป็นมาของ “ประเพณีบุญข้าวสาก” (บุญเดือนสิบ)

July 12, 2019

การทำบุญข้าวสาก นิยมทำในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 เป็นประจำทุกปี ที่เรียกว่า “บุญข้าวสาก” เนื่องจากเมื่อจัดทำข้าวปลาอาหาร และเครื่องไทยทานต่าง ๆ อุทิศให้ ผู้ล่วงลับไปแล้ว จะทำสากหรือสลาก มีคำอุทิศส่วนกุศลใส่กระดาษบันทึกชื่อ ผู้มีจิตศรัทธาบริจาค และความประสงค์ว่าจะบริจาคทานให้แก่ผู้ใด โดยบอกชื่อผู้ที่จะ มารับส่วนกุศลด้วย บุญข้าวสากหรือสลาก เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งของประเพณีสิบสองเดือน หรือ “ฮิตสิบสอง” (ฮีต มาจากคำว่า จารีต ฮีตสิบสอง คือ จารีตประเพณีสิบสองเดือน) ของชาวอีสาน โดยมีจุดประสงค์สำคัญ เพื่อมุ่งอุทิศส่วนกุศลให้ญาติสนิท เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย บิดา มารดา สามี ภรรยา พี่น้องที่ถึงแก่กรรมไปแล้ว และอาจอุทิศให้ เปรตทั่วไปด้วย ก่อนถึงกำหนดวันทำบุญข้าวสาก คือ ราววันขึ้น 13 – 14 ค่ำ เดือนสิบ ชาวบ้าน จะเตรียมอาหารชนิดต่าง […]

Read More

12 ที่เที่ยวมหาสารคาม เมืองใจกลางอีสานห้ามพลาด!!

July 10, 2019

รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวมหาสารคาม สะดือแห่งอีสานที่น่าสนใจ มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรมที่สวยงามมากมาย บรรยากาศเงียบสงบ เหมาะแก่การไปเที่ยวพักผ่อนอย่างแท้จริง การไปเที่ยวภาคอีสาน หลายคนอาจจะมองข้ามจังหวัดมหาสารคามกันไป ซึ่งแท้จริงแล้วจังหวัดนี้ก็น่าเที่ยวไม่ใช่เล่น เพราะมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรมให้ไปเที่ยวกันมากมาย ที่สำคัญยังเงียบสงบ ไม่วุ่นวายเหมือนจังหวัดอื่น ๆ ในภาคอีสาน วันนี้เราจึงได้รวบรวมที่เที่ยวมหาสารคาม ห้ามพลาดมาฝากกัน จะมีที่ไหนบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ 1. พระธาตุนาดูน (อ.นาดูน) พุทธมณฑลแห่งอีสาน ตั้งอยู่ที่บ้านนาดูน เขตอำเภอนาดูน เป็นเขตที่มีการขุดพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต เพราะบริเวณนี้ได้เคยเป็นที่ตั้งของนครจำปาศรีมาก่อน โบราณวัตถุต่างๆ ที่ค้นพบได้นำไปแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น และที่สำคัญยิ่งก็คือการขุดพบสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในตลับทองคำ เงิน และสำริด ซึ่งสันนิษฐานว่ามีอายุอยู่ในพุทธศตวรรษที่ 13-15 สมัยทวาราวดี รัฐบาลจึงอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างพระธาตุนาดูนขึ้นในเนื้อที่ 902 ไร่ โดยบริเวณรอบๆ จะมีพิพิธภัณฑ์ทางศาสนาและวัฒนธรรม สวนรุกขชาติ สวนสมุนไพร ซึ่งตกแต่งให้เป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา การเดินทางจากตัวเมืองมหาสารคาม โดยใช้เส้นทางหมายเลข 2040 ผ่านอำเภอแกดำ อำเภอวาปีปทุม แล้วเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2045 ถึงอำเภอนาดูน ทางลาดยางตลอด ห่างจากตัวเมืองประมาณ 65 กิโลเมตร 2. […]

Read More

ชาวบ้านหนองแก้วร้อง! “น้ำประปาเน่า” เคยรับปากจะแก้ไข ผ่านมา 2 ปี ยังเน่าเหมือนเดิม

March 14, 2019

#หยุดขายน้ำเน่าให้ประชาชน นี่คือเสียงเรียกร้องของชาวบ้าน บ้านหนองแก้ว ต.หนองแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา(18 ก.ค. 2560) ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องทุกข์จาก นางละอองทิพย์ เนติรัตน์ ซึ่งเป็นตัวแทนของชาวบ้านหนองแก้ว มาร้องทุกข์ผ่าน “เพจแจ้งข่าวชาวร้อยเอ็ด” ว่าตนพร้อมชาวบ้านบ้านหนองแก้วได้รับความเดือดร้อนเรื่องน้ำประปาที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค จากประปาชุมชนซึ่งเป็นคนที่เจาะน้ำประปาในพื้นที่นี้(หมู่ 2) ซึ่งผู้ที่รับผิดชอบในงานส่วนนี้ก็คือ กรรมการและผู้นำชุมชน โดยในการดำเนินการนั้นไม่ตรวจสอบพื้นที่และสิ่งแวดล้อมข้างเคียง พร้อมทั้งระดับความลึกของน้ำที่เจาะว่าเหมาะแก่การนำมาใช้อุปโภคบริโภคได้หรือไม่ โดยที่คุณภาพน้ำไม่ผ่านเพราะน้ำที่เจาะมานั้นได้แต่น้ำเน่าๆ ที่ดูดขึ้นมาปล่อยจ่ายให้ชาวบ้านได้ใช้ซึ่งชาวบ้านได้ร้องทุกข์ผ่านผู้นำชุมชนแล้วแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างใด ร้องเรียนที่ผ่านมาทั้งหมด 4 ครั้ง ได้แก่ 1.ผู้นำชุมชน(ผู้ใหญ่บ้าน) 2.อบต.หนองแก้ว 3.ศูนย์ดำรงธรรม ล่าสุด อบต.หนองแก้ว ได้ตรวจสอบน้ำว่าคุณภาพน้ำไม่ผ่านจริงน้ำเน่าเสียจริง แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างใด อีกทั้งทางชุมชนได้รับหนังสือแจ้งจาก “ศูนย์ดำรงค์ธรรม” แล้วว่าให้รีบแก้ไขเพราะน้ำคุณภาพต่ำ แต่ผู้ดูแลก็ยังไม่ได้ทำการแก้ไขปรับปรุงแต่อย่างใด แต่เดิมนั้นไม่เคยเกิดปัญหาน้ำประปาเน่าแบบนี้ เพราะชาวบ้านหนองแก้วได้ใช้น้ำประปาร่วมกับบ้านเล้าหมู่ 4 แต่เนื่องจากผู้นำชุมชนหมู่ 2 อยากมีรายได้เข้าชุมชนของตนบ้าง จึงได้ทำการขุดเจาะและทำระบบประปาหมู่บ้านขึ้น เมื่อ เดือนสิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยปัญหานี้ชาวบ้านได้แจ้งตั้งแต่ครั้งแรกที่จ่ายน้ำประปามาให้ใช้ว่า “น้ำเน่าเสียเหม็นจนไม่กล้านำมาใช้ ในชีวิตประจำวันได้” ซึ่งบางรายถึงกับแพ้จนเปื่อยทั้งตัวจนต้องหันมาอาบน้ำฝนแทน หากน้ำฝนหมดก็ต้องซื้อน้ำสะอาดมาไว้ใช้อุปโภค-บริโภคในครัวเรือนเอง […]

Read More

อยากขายของใน “งานกาชาดร้อยเอ็ด” ต้องทำยังไง กดอ่านรายละเอียดด้านใน

December 19, 2018

ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เรื่อง การเปิดให้จองสถานที่จำหน่ายสินค้า เนื่องใน “งานประเพณีปีใหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561 ระหว่างวันศุกร์ ที่ 28 ธ.ค. – 6 ม.ค 62 รวม 10 วัน ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด และบริเวณข้างเคียง สอบถามเพิ่มเติมสำนักงานเทศกิจเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตามวันและเวลา ราชการ 043 511222 ต่อ 144 เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้แจ้งประกาศ กำหนดสถานที่ และเงื่อนไขในการจองล็อคและรายการประมูลที่จอดรถ ดังต่อไปนี้ ที่มา คุณ อี๊ฟ กัญธนา งานประเพณีปีใหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 ระหว่างวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 ถึงวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 รวม 10 วัน ณ บริเวณลานศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดและบริเวณข้างเคียง เพื่อให้ประชาชนได้มีความสุขในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 วันที่ […]

Read More

ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ที่ใด!! “สมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป” ลอยกระทงร้อยเอ็ด 21-22 พ.ย. 2561

November 12, 2018

ร้อยเอ็ดพร้อมจัดงานประเพณีสมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีปครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2561 ได้เชิญ รมต.ท่องเที่ยวและกีฬามาเป็นประธานเน้น ความสะดวกในด้านการจราจร และสถานที่ เพียงพอต่อผู้เข้าชม เชิญร่วมรำวงสมมาน้ำจำ เมื่อเช้าวันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคลชั้น 5 อาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการ เพื่อ จัดงานประเพณี สมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีป ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 โดย การดำเนินงานของ นายบรรจงโฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด และ คณะ พร้อมด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สถานศึกษา วิสาหกิจ พ่อค้าและประชาชน ชาวจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีกำหนดการจัดงาน ประเพณีสมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีปครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 21-22 […]

Read More

ย้อนเหตุการณ์!! เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๙ ก่อน “ในหลวง ร.๙” เสด็จสวรรคต ๑ วัน

October 13, 2018

สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์เรื่องพระอาการประชวรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉบับที่ 38 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ พระเจ้าหลานเธอ เสด็จฯร.พ.ศิริราช ขณะที่พสกนิกรหลั่งไหลไปร.พ.ศิริราชอย่างต่อเนื่องตลอดวัน เพื่อถวายพระพรและสวดมนต์อธิษฐานให้ทรงหายจากพระอาการประชวร รัฐบาลเตือนอย่าเชื่อข่าวลือ ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 12 ต.ค. ที่ ร.21 รอ. จ.ชลบุรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. กล่าวกับประชาชนที่มารอต้อนรับว่า ขอให้ทุกคน ร้องเพลง รักกันไว้เถิด, แผ่นดินของเรา และอยู่อย่างจงรัก ตายอย่างภักดี ทุกวันนี้ตนสวดมนต์ถวายทุกวันขอให้พระองค์ท่านสุขภาพแข็งแรง ต่อมาเวลา 15.07 น. พล.อ.ประยุทธ์ เดินทางเข้ามายังทำเนียบรัฐบาล และขึ้น ห้องทำงานบนตึกไทยคู่ฟ้าในทันที ทั้งนี้พล.อ. วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกฯ เปิดเผยกับ ผู้สื่อข่าวว่า สำหรับกรณีที่มีข่าวลือว่านายกฯจะแถลงข่าวด่วนนั้น ขอยืนยันว่าไม่มีการแถลงข่าวใดๆ การเดินทางกลับมา ก่อนของนายกฯในครั้งนี้ถือเป็นการกลับมาทำงานเพื่อเข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงาน ต่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่ประชาชนคนไทย […]

Read More

เทศกาล “ไหว้พระจันทร์” ตำนานเทพฉางเอ๋อและกระต่ายบนดวงจันทร์ ผูกพันวัฒนธรรมชาวจีน

September 24, 2018

วันไหว้พระจันทร์ เป็นเทศกาลตามวัฒนธรรมจีนที่มีขึ้นในกลางฤดูใบไม้ร่วง เพื่อเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยว ชาวจีนจะเฉลิมฉลองด้วยการไหว้ดวงจันทร์ในเวลากลางคืน ในคืนวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 ของทุกปี และจะตรงกับเดือนกันยายน หรือตุลาคม ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 24 กันยายน 2561 อยู่ในช่วงกลางฤดูใบไม้ร่วง ชาวจีนจึงเรียกว่า จงชิว แปลว่า กลางฤดูใบไม้ร่วง เป็นประเพณีที่ชาวจีนถือปฏิบัติสืบต่อกันมานับพันปี ซึ่งมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับวันไหว้พระจันทร์ต่างๆ มากมาย ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของ เทพธิดาฉางเอ๋อเหินสู่ดวงจันทร์ และ กระต่ายบนดวงจันทร์ ที่มาของเทศกาลไหว้พระจันทร์มีความเกี่ยวพันกับเทพปกรณัมจีนที่เล่าถึง เทพธิดาแห่งดวงจันทร์ ที่ชื่อ “ฉางเอ๋อ” ซึ่งเป็นหญิงคนรักของ “โฮวอี้” นักยิงธนูแห่งสวรรค์ ที่ใช้ธนูยิงดวงอาทิตย์ตกลงไปถึง 9 ดวงจากทั้งหมด 10 ดวง ซึ่งเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนบัญชาสวรรค์ จึงโดนลงทัณฑ์ให้ไปใช้ชีวิตธรรมดาเช่นมนุษย์ทั่วไปบนโลกมนุษย์กับฉางเอ๋อ แต่แล้วโฮวอี้ก็ถูกคนสนิททรยศฆ่าตาย ส่วนฉางเอ๋อนางได้ดื่มน้ำอมฤตเพื่อที่จะมีชีวิตอมตะ แล้วเหาะกลับไปยังดวงจันทร์อีกครั้งตามลำพังด้วยความเศร้าสร้อย ในยุคของฮั่นเหวินตี้ แห่งราชวงศ์ฮั่นได้ทรงพระสุบินว่า พระองค์ลอยขึ้นไปเที่ยวชมพระราชวังบนดวงจันทร์ และได้พบกับฉางเอ๋อกำลังร่ายรำอยู่อย่างงดงาม ในสุบินนั้น พระองค์ทรงเพลิดเพลินและเกษมสำราญเป็นอย่างยิ่ง กระทั่งเมื่อตื่นพระบรรทมและโปรดให้สุบินนั้นเป็นความจริง จึงมีรับสั่งให้นางสนมแต่งตัวและร่ายรำเลียนแบบเทพธิดาฉางเอ๋อที่พระองค์ได้พบเจอมา จนแพร่หลายไปสู่ราษฎรและเป็นประเพณีสืบทอดกันมา ซึ่งในอดีต […]

Read More