กำหนดการ

ร่างกำหนดการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง ร.๙ ณ พระเมรุมาศจำลอง ลานหน้าบึงพลาญชัย จ.ร้อยเอ็ด

October 13, 2017

ร่างกำหนดการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ลานหน้าบึงพลาญชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. -เจ้าหน้าที่ประจำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์พร้อมที่ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ เวลา ๐๙.๐๐ น. -เริ่มพิธีถวายดอกไม้จันทน์ (ช่วงแรก) โดยประธานในพิธีเริ่มถวายดอกไม้จันทน์เป็นลำดับแรก -ประชาชนเริ่มถวายดอกไม้จันทน์ เป็นต้นไป (จนถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.) เวลา ๑๔.๓๐ น. -ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวญพิธี เวลา ๑๕.๐๐ น. -ประธานพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี -นิมนต์พระสงฆ์ ๑๐ รูป ขึ้นสู่อาสน์สงฆ์ -ประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย -ประธานพิธีจุดเครื่องทองน้อย (เครื่องนอก) ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ (กราบ ๑ ครั้ง ไม่แบมือ) -ประธานนั่งประจำที่ -เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร -พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ (บทธัมมะนิยาม […]

Read More