กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 130 อัตรา

สมัครด่วน!!กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 130 อัตรา (ไม่ต้องผ่านภาค ก.)

October 12, 2017

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่างที่จะจัดจ้าง จำนวน 130 อัตรา ดังต่อไปนี้ กลุ่มงานบริการ (1) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 9 อัตรา (2) เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 7 อัตรา (3) เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 11 อัตรา (4) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป (5) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 3 อัตรา (6) นายช่างเทคนิค จำนวน 3 อัตรา (7) นายช่างสำรวจ จำนวน 2 อัตรา (8) นายช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา (9) ช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานบริหารทั่วไป (10) […]

Read More