Dino Park

ว้าวว!! Dino Park, Life Style Shopping Mall ห้างใหญ่สุดของ “กาฬสินธุ์” อีกไม่นานเกินรอ

August 22, 2017

“Dino Park, Life Style Shopping Mall, KALASIN” ห้างสรรพสินค้าทันสมัย ครบครัน และยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการขายฝันที่มีแนวโน้มใกล้จะเกิดขึ้นจริงในอนาคต ห้างท้องถิ่นจับมือห้างเมืองกรุง (โรบินสัน-เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์-ร้านอาหารแบรนด์ต่างๆ-ธนาคาร ฯลฯ) เชื่อมโยง จังหวัดกาฬสินธุ์ ลาวกลาง และ เวียดนาม ต้อนรับถนนแนวใหม่ สายกาฬสินธุ์-บ้านนาไคร้-คำชะอี-มุกดาหาร (ทางหลวงเอเชีย หมายเลข AH16) เชื่อมโยงจังหวัดกาฬสินธุ์ ลาวเหนือ และจีนตอนใต้ ผ่านสะพานเทพสุดา โดยมีจุดแวะพักที่สำคัญที่ อ.สหัสขันธ์ (ภูกุ้มข้าว-ภูสิงห์-ภูค่าว-เขื่อนลำปาว) อนาคตจังหวัดกาฬสินธุ์ จะไม่ใช่แค่เมืองผ่าน แต่เป็นเมืองที่ต้องแวะพัก แวะชม แวะชิม และเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวแห่งใหม่ของภาคอีสาน ผ่านการพัฒนาตามแผนต่างๆที่วางไว้เป็นระยะๆ (ทางเลี่ยงเมืองด้านทิศเหนือ ระยะทาง 13 กม. รองรับการเชื่อมโยงการเดินทางและขยายตัวของเมือง เป็นโครงการที่รองบประมาณมาดำเนินการก่อสร้าง) โครงการมีข้อมูลเบื้องต้นว่า จะก่อสร้างบริเวณสี่แยกป่าไม้ บริเวณปั๊มน้ำมันเอสโซ่ (เดิม) (ปัจจุบัน คือ ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ซึ่งได้มีการทุบร้านเรียบร้อยแล้ว เพื่อก่อสร้างโรงรับจำนำสยาม สาขากาฬสินธุ์) อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างได้ เพราะเป็นแค่โครงการที่มีการว่าจ้างให้ออกแบบอาคารเอาไว้ก่อน […]

Read More