243 ปีเล่าเรื่องเมืองร้อยเอ็ด

แชร์ให้โลกรู้! “กำหนดการงาน ‘เล่าเรื่องเมืองร้อยเอ็ด 243 ปี และประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา” ที่ บึงพลาญชัย จ.ร้อยเอ็ด

July 23, 2018

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ขอเชิญชวนร่วมงาน “เล่าเรื่องเมืองร้อยเอ็ด 243 ปี” ที่จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณเกาะกลางบึงพลาญชัย สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของเมืองร้อยเอ็ด ผ่านจากอดีตจนกระทั่งยิ่งใหญ่ถึงปัจจุบัน และความสำคัญของการจัดงานว่า เพื่อรำลึกถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของการก่อตั้งเมืองร้อยเอ็ด รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ตลอดจนเพื่อส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัดร้อยเอ็ด อันจะนำไปสู่ความรักความหวงแหน และความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมพื้นบ้านและความเป็นไทย ด้านนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด กล่าวว่า ชาวร้อยเอ็ดจะได้ใช้โอกาสฉลองเมือง 243 ปี ครั้งนี้ เล่าขานความสวยงามและความสำคัญส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน กิจกรรมทั้ง 2 วัน ประกอบด้วย วันที่ 14 ก.ค. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์/ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ 90 รูป พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ การจัดนิทรรศการเล่าเรื่องเมืองร้อยเอ็ด 243 ปี จากหน่วยงานต่าง ๆ การแสดงดนตรีศิลปวัฒนธรรม จากวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด […]

Read More