กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด!! กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 310 อัตรา ( 31 พ.ค.-25 มิ.ย.)

June 1, 2018

ด้วยกรมการปกครอง จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน 1) นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา 2) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา 3) วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา 4) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  จำนวน 26 อัตรา 5) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  จำนวน 54 อัตรา 6) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 59 อัตรา 7) เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน (พื้นที่ทั่วไป) จำนวน 100 อัตรา 8) เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวน 50 อัตรา 9) นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (พื้นที่ทั่วไป)  จำนวน […]

Read More

ยินดีต้อนรับ!! ผู้ว่าฯร้อยเอ็ดคนใหม่ “วันชัย คงเกษม” จากพัทลุง ผู้ว่าฯเดิมย้ายไปอุบลฯ (รายละเอียด)

July 25, 2017

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการแต่งตั้ง โยกย้าย ข้าราชการระดับสูงกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่มีการเสนอชื่อในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ มีทั้งหมด 21 รายชื่อ 1. นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงฯ เป็น อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2.นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองปลัดกระทรวงฯ เป็นผู้ว่าฯ นครนายก 3.นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าฯ นนทบุรี เป็น รอง ปลัดกระทรวง 4.นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าฯ พิษณุโลก เป็น รองปลัดกระทรวง 5.นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าฯ จ.กำแพงเพชร เป็น ผู้ตรวจราชการ 6.นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าฯ จ.ลพบุรี เป็น ผู้ว่าฯ นนทบุรี 7.นายภัคพศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าฯ จ.พังงา เป็น ผู้ว่าฯ จ.พิษณุโลก 8.นายสิทธิชัย ศักดา […]

Read More