สมัครด่วน!! บริษัท อิชิตัน รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง สวัสดิการดี มีโบนัส เบี้ยเลี้ยง พร้อมรถรับ-ส่ง

  • Admin admin
  • June 11, 2018
  • Comments Off on สมัครด่วน!! บริษัท อิชิตัน รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง สวัสดิการดี มีโบนัส เบี้ยเลี้ยง พร้อมรถรับ-ส่ง

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดรับผู้ร่วมงานรุ่นใหม่ไฟแรง มีความมุ่งมั่นตั้งใจเกินร้อย ร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความสำเร็จกับตัน ภาสกรนที วัดกันทั้งฝีมือ ทัศนคติที่ดีเกินร้อย และความพร้อมที่จะก้าวไปกับ “ตัน ภาสกรนที” “เรายังคงมองหาและรอคอยคนที่ใช่ หากคุณคิดว่า คุณมี DNA ตรงกับเรา….พร้อมจะเรียนรู้ มีความสุข และ สนุกในการทำงานอยู่เสมอ…โปรดแสดงตัวด่วน”

1.ตำแหน่ง : Technician AS/RS Urgently Required ! รายละเอียดของงาน
ดำเนินการซ่อมบำรุงระบบ AS/RS ตามแผนตรวจสอบสภาพเครื่องจักร เพื่อทำการวางแผน แก้ไข ปรับปรุง สถานที่ปฏิบัติงาน สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 3 , อยุธยา ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวนอัตรา : 1 อัตราเงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศชาย-พ้นภาระราชการทหาร
-อายุ 25 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาไฟฟ้า , เครื่องกล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุง 1-2 ปี
-มีความรู้ด้าน GMP , HACCP , ISO9001 , ISO14001

สวัสดิการ

-โบนัส (ตามผลประกอบการ)
-ปรับฐานเงินเดือนประจำปี
-กองทุนประกันสังคม
-กองทุนเงินทดแทน
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-เบี้ยขยันทุกไตรมาส (ไตรมาสละ 3,000 บาท)ระดับปฏิบัติการ – ผู้ช่วยผู้จัดการ
-ค่าครองชีพ 500 บาทต่อเดือน
-ประกันอุบัติเหตุ,ประกันผู้ป่วยใน/นอกตามอัตรา
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-ชุดยูนิฟอร์มฟรี
-อาหารมื้อกลางวัน/มื้อกลางคืนฟรี
-รถตู้รับส่งพนักงานสายอยุธยา,รังสิต,สุทธิสาร
-ส่วนลดการซื้อสินค้า
-การอบรมและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน และสายอาชีพอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ

วิธีการสมัคร

สมัครผ่าน JobThai.com สนใจร่วมงานกับโรงงาน Ichitan Green Factory ส่ง Resume,
รูปถ่ายปัจจุบัน และ วุฒิการศึกษา มาที่ E-mail
หรือเขียนใบสมัครหน้าบริษัทฯในวันและเวลาทำการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณจิตติญา เมฆสคราญ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมโรจนะโซน 3
111/1หมู่ 4 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร : 035-276-111
ต่อ 705 , 084-438-7693 Email : [email protected][*Email
นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน] Website : www.ichitandrink.com

2.ตำแหน่ง : GA Officer รายละเอียดของงาน

-ดูแลอำนวยความสะดวกการใช้สถานที่
-อำนวยความสะดวกกับหน่วยงานที่ต้องออกไปติดต่อหน่วยราชการ
-ดูแลความสะอาดในตัวอาคาร และรอบโรงงาน
-ดูแลและจัดการเศษวัสดุ / ขยะ
-ดูแลและจัดการสัตว์พาหะรอบโรงงาน
-ดูแลและควบคุมงานโรงอาหาร
-ดูแลและควบคุมแม่บ้าน พ่อบ้าน รถรับส่ง
-อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 3 , อยุธยา ตำบลอุทัย อำเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศ ชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป ปริญญาตรีสาขาบริหารทรัพยากรบุคคล , บริหารการจัดการ
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงานด้านงานธุรการ 2 ปีขึ้นไป
มีความรู้ด้านระบบ ISO 9001,14001,GMP,HACCP ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ

-โบนัส (ตามผลประกอบการ)
-ปรับฐานเงินเดือนประจำปี
-กองทุนประกันสังคม
-กองทุนเงินทดแทน
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-เบี้ยขยันทุกไตรมาส (ไตรมาสละ 3,000 บาท)ระดับปฏิบัติการ – ผู้ช่วยผู้จัดการ
-ค่าครองชีพ 500 บาทต่อเดือน
-ประกันอุบัติเหตุ,ประกันผู้ป่วยใน/นอกตามอัตรา
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-ชุดยูนิฟอร์มฟรี
-อาหารมื้อกลางวัน/มื้อกลางคืนฟรี
-รถตู้รับส่งพนักงานสายอยุธยา,รังสิต,สุทธิสาร
-ส่วนลดการซื้อสินค้า
-การอบรมและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน และสายอาชีพอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ

วิธีการสมัคร

สมัครผ่าน JobThai.com สนใจร่วมงานกับโรงงาน Ichitan Green Factory ส่ง Resume,
รูปถ่ายปัจจุบัน และ วุฒิการศึกษา มาที่ E-mail
หรือเขียนใบสมัครหน้าบริษัทฯในวันและเวลาทำการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณจิตติญา เมฆสคราญ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมโรจนะโซน 3
111/1หมู่ 4 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร : 035-276-111
ต่อ 705 , 084-438-7693 Email : [email protected][*Email
นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน] Website : www.ichitandrink.com

3.ตำแหน่ง : Engineer / Technician สถานที่ปฏิบัติงาน Rojana Industrial Park 3,
Ayutthaya ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวนอัตรา : 4 อัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
-ผ่านการเกณณ์ทหารแล้ว
-วุฒิการศึกษาปวส. สาขาไฟฟ้า , เครื่องกล , หรือที่เกี่ยวข้อง
-ตำแหน่ง Technician Maintenance มีประสบการณ์งานซ๋อมบำรุง
และตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของเครื่องจักรในระบบ Utilities
-ตำแหน่ง Technician Maintenance ควบคุมดูแลเดินเครื่องจักรในระบบ Utilities
และระบบบำบัดน้ำเสียได้
-ตำแหน่ง Technician AS/RS มีประสบการณ์งานช่อมบำรุงอย่างน้อย 2 ปี
-ตำแหน่ง Technician AS/RS มีความรู้ด้าน GMP ,HACCP, ISO14001, ISO 9001
-ตำแหน่ง Technician มีประสบการณ์ด้านช่างเทคนิค งานซ่อมบำรุง
หรือดูแลรักษาเครื่องจักรอุตสาหกรรม สามารถเข้ากะได้

สวัสดิการ

-โบนัส (ตามผลประกอบการ)
-ปรับฐานเงินเดือนประจำปี
-กองทุนประกันสังคม
-กองทุนเงินทดแทน
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-เบี้ยขยันทุกไตรมาส (ไตรมาสละ 3,000 บาท)ระดับปฏิบัติการ – ผู้ช่วยผู้จัดการ
-ค่าครองชีพ 500 บาทต่อเดือน
-ประกันอุบัติเหตุ,ประกันผู้ป่วยใน/นอกตามอัตรา
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-ชุดยูนิฟอร์มฟรี
-อาหารมื้อกลางวัน/มื้อกลางคืนฟรี
-รถตู้รับส่งพนักงานสายอยุธยา,รังสิต,สุทธิสาร
-ส่วนลดการซื้อสินค้า
-การอบรมและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน และสายอาชีพอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ

วิธีการสมัคร สมัครผ่าน JobThai.com สนใจร่วมงานกับโรงงาน Ichitan Green Factory
ส่ง Resume, รูปถ่ายปัจจุบัน และ วุฒิการศึกษา มาที่ E-mail
หรือเขียนใบสมัครหน้าบริษัทฯในวันและเวลาทำการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณจิตติญา เมฆสคราญ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด
(มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมโรจนะโซน 3 111/1หมู่ 4 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร : 035-276-111 ต่อ 705 , 084-438-7693 Email :
[email protected][*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
Website : www.ichitandrink.com

4.ตำแหน่ง : Production Supervisor (Ichitan Green Factory)

รายละเอียดของงาน

-ดูแลกระบวนการผลิตเครื่องดื่ม รับผิดชอบในการจัดเตรียมความพร้อมในการผลิต
-วางแผนจัดการพนักงานเพื่อปฏิบัติงาน
-ควบคุมการดำเนินการผลิตสินค้าให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนดและตามเป้าหมายของแผนกผลิต
-สนับสนุนการบำรุงรักษาเครื่องตามรอบการดูแลรักษา Maintenance
-กำกับควบคุมดูแลพื้นที่ปฏิบัติงานในจุดควบคุมวิกฤต
และงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 3 , อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จำนวนอัตรา : 2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศชาย อายุ 25 – 37 ปี
-ปริญญาตรีขึ้นไปด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านไฟฟ้า เครื่องกล เทคนิคการผลิต อาหาร
สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ทำงานด้านการผลิต ช่างเทคนิค หรือควบคุมการผลิตอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
-มีภาวะผู้นำ การวางแผน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ควบคุมและบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-มีประสบการณ์ในสายงานการผลิตอาหารหรือเครื่องดื่ม
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
-มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ ISO, GMP, HACCP,HALAL
-สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคต้องห้ามในธุรกิจอาหารและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

สวัสดิการ

-โบนัส (ตามผลประกอบการ)
-ปรับฐานเงินเดือนประจำปี
-กองทุนประกันสังคม
-กองทุนเงินทดแทน
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-เบี้ยขยันทุกไตรมาส (ไตรมาสละ 3,000 บาท)ระดับปฏิบัติการ – ผู้ช่วยผู้จัดการ
-ค่าครองชีพ 500 บาทต่อเดือน
-ประกันอุบัติเหตุ,ประกันผู้ป่วยใน/นอกตามอัตรา
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-ชุดยูนิฟอร์มฟรี
-อาหารมื้อกลางวัน/มื้อกลางคืนฟรี
-รถตู้รับส่งพนักงานสายอยุธยา,รังสิต,สุทธิสาร
-ส่วนลดการซื้อสินค้า
-การอบรมและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน และสายอาชีพอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ

วิธีการสมัคร สมัครผ่าน JobThai.com สนใจร่วมงานกับโรงงาน Ichitan Green Factory
ส่ง Resume, รูปถ่ายปัจจุบัน และ วุฒิการศึกษา มาที่ E-mail
หรือเขียนใบสมัครหน้าบริษัทฯในวันและเวลาทำการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณจิตติญา เมฆสคราญ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด
(มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมโรจนะโซน 3 111/1หมู่ 4 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร : 035-276-111 ต่อ 705 , 084-438-7693 Email :
[email protected][*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
Website : www.ichitandrink.com

5.ตำแหน่ง : Production Manager

รายละเอียดของงาน

-รับผิดชอบในการวางแผน,จัดการอัตรากำลังและทรัพยากรที่จำเป็น
-ความคุมนโยบายการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการและทันตามเวลาของลูกค้า
-ให้คำแนะนำ,ติดตาม,ควบคุม การทำงานของทุกแผนกให้ลุล่วงตามเป้าหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 3 , อยุธยา ตำบลอุทัย อำเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวนอัตรา : 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศชาย อายุ 38 ปีขึ้นไป
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปด้านการผลิตหรือบำรุงรักษา ในสายงานบังคับบัญชา
-มีความรู้ระบบคุณภาพ GMP ISO 9001,14001, GMP , HACCP
-มีประสบการณ์ในสายงานการผลิตอาหารหรือเครื่องดื่ม
-มีภาวะผู้นำ การวางแผน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การมอบหมายงานและการติดตามงาน
การประสานงาน การคิดเชิงวิเคราะห์ การอบรมพนักงาน

สวัสดิการ

-โบนัส (ตามผลประกอบการ)
-ปรับฐานเงินเดือนประจำปี
-กองทุนประกันสังคม
-กองทุนเงินทดแทน
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-เบี้ยขยันทุกไตรมาส (ไตรมาสละ 3,000 บาท)ระดับปฏิบัติการ – ผู้ช่วยผู้จัดการ
-ค่าครองชีพ 500 บาทต่อเดือน
-ประกันอุบัติเหตุ,ประกันผู้ป่วยใน/นอกตามอัตรา
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-ชุดยูนิฟอร์มฟรี
-อาหารมื้อกลางวัน/มื้อกลางคืนฟรี
-รถตู้รับส่งพนักงานสายอยุธยา,รังสิต,สุทธิสาร
-ส่วนลดการซื้อสินค้า
-การอบรมและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน และสายอาชีพอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ

วิธีการสมัคร สมัครผ่าน JobThai.com สนใจร่วมงานกับโรงงาน Ichitan Green Factory
ส่ง Resume, รูปถ่ายปัจจุบัน และ วุฒิการศึกษา มาที่ E-mail
หรือเขียนใบสมัครหน้าบริษัทฯในวันและเวลาทำการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณจิตติญา เมฆสคราญ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด
(มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมโรจนะโซน 3 111/1หมู่ 4 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร : 035-276-111 ต่อ 705 , 084-438-7693 Email :
[email protected][*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
Website : www.ichitandrink.com

6.ตำแหน่ง : Production Engineer

รายละเอียดของงาน ดำเนินการผลิตให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด รับผิดชอลงานด้านการผลิต
บำรุงรักษาเครื่องจักร ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์เบื้องต้น
ตลอดจนดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่การผลิต สถานที่ปฏิบัติงาน สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 3 ,
อยุธยา ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศ ชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ด้านการผลิต การบำรุงรักษาอย่างน้อย 2 ปี
-มีทักษะด้านเครื่องจักรในการผลิต
-หากมีประสบการณ์ในอุตสหกรรมเครื่องดื่ม หรืออาหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

-โบนัส (ตามผลประกอบการ)
-ปรับฐานเงินเดือนประจำปี
-กองทุนประกันสังคม
-กองทุนเงินทดแทน
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-เบี้ยขยันทุกไตรมาส (ไตรมาสละ 3,000 บาท)ระดับปฏิบัติการ – ผู้ช่วยผู้จัดการ
-ค่าครองชีพ 500 บาทต่อเดือน
-ประกันอุบัติเหตุ,ประกันผู้ป่วยใน/นอกตามอัตรา
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-ชุดยูนิฟอร์มฟรี
-อาหารมื้อกลางวัน/มื้อกลางคืนฟรี
-รถตู้รับส่งพนักงานสายอยุธยา,รังสิต,สุทธิสาร
-ส่วนลดการซื้อสินค้า
-การอบรมและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน และสายอาชีพอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ

วิธีการสมัคร สมัครผ่าน JobThai.com สนใจร่วมงานกับโรงงาน Ichitan Green Factory
ส่ง Resume, รูปถ่ายปัจจุบัน และ วุฒิการศึกษา มาที่ E-mail
หรือเขียนใบสมัครหน้าบริษัทฯในวันและเวลาทำการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณจิตติญา เมฆสคราญ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมโรจนะโซน 3
111/1หมู่ 4 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร : 035-276-111
ต่อ 705 , 084-438-7693 Email : [email protected][*Email
นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน] Website : www.ichitandrink.com

7.ตำแหน่ง : R&D Supervisor

รายละเอียดของงาน

-งานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
-ดำเนินการหาข้อมูลและผลการวิจัยทางวิชาการ
-ดำเนินการทดลองผลิตภัณฑ์ตามที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ
การดำเนินการทดลอง ทดสอบผลิตภัณฑ์ จัดทำสูตร บันทึกสูตร
การศึกษาอายะการเก็บรักษาการสรุปผล การจัดทำมาตรฐาน
และอื่นๆที่–เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
-วิเคราะห์ สรุปผล และตรวจสอบ ผลการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
-คิดค้นผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
-ดำเนินงานตาม KPI ที่ได้รับมอบหมาย ให้สำเร็จลุล่วงและบรรลุเป้าหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 3 , อยุธยา ตำบลอุทัย อำเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวนอัตรา : 2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศชาย-หญิง อายุ 28-34 ปีขึ้นไป
-ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ด้านงานวิจัยและพัฒนาอย่างน้อย 5 ปี
-สามารถใช้โปรแกรม SPSS
-มีประสบการณ์ในสายงานการผลิตอาหารหรือเครื่องดื่ม
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
-มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ ISO, GMP, HACCP,HALAL

สวัสดิการ

-โบนัส (ตามผลประกอบการ)
-ปรับฐานเงินเดือนประจำปี
-กองทุนประกันสังคม
-กองทุนเงินทดแทน
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-เบี้ยขยันทุกไตรมาส (ไตรมาสละ 3,000 บาท)ระดับปฏิบัติการ – ผู้ช่วยผู้จัดการ
-ค่าครองชีพ 500 บาทต่อเดือน
-ประกันอุบัติเหตุ,ประกันผู้ป่วยใน/นอกตามอัตรา
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-ชุดยูนิฟอร์มฟรี
-อาหารมื้อกลางวัน/มื้อกลางคืนฟรี
-รถตู้รับส่งพนักงานสายอยุธยา,รังสิต,สุทธิสาร
-ส่วนลดการซื้อสินค้า
-การอบรมและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน และสายอาชีพอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ

วิธีการสมัคร สมัครผ่าน JobThai.com สนใจร่วมงานกับโรงงาน Ichitan Green Factory
ส่ง Resume, รูปถ่ายปัจจุบัน และ วุฒิการศึกษา มาที่ E-mail
หรือเขียนใบสมัครหน้าบริษัทฯในวันและเวลาทำการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณจิตติญา เมฆสคราญ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมโรจนะโซน 3
111/1หมู่ 4 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร : 035-276-111
ต่อ 705 , 084-438-7693 Email : [email protected][*Email
นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน] Website : www.ichitandrink.com

8.ตำแหน่ง : Safety Officer Urgently Required !

รายละเอียดของงาน

-ควบคุม กำกับ ดูแลงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
-วางแผน/โครงการงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ให้เป็นไปตามนโยบาย
และตามกฎหมายที่กำหนด
-กำกัด ควบคุม แผนงาน/โครงการให้เป็นไปตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง
-วิเคราะห์แผนงาน/โครงการที่ไม่เป็นไปตามแผนปรับแผนส่งให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 3 , อยุธยา ตำบลอุทัย อำเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวนอัตรา : 1 อัตรา เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
-ประสบการณ์ด้านการทำงานในตำแหน่ง Safety อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
-มีทักษะในการวางแผนงาน วิเคราะห์ และมนุษย์สัมพันธ์ดี
-มีรถยนต์ส่วนตัว และสามารถเดินทางไปติดต่องานราชการภายนอกได้
-มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ ISO 9001, 14001 ,GMP, HACCP
-มีประสบการณ์ในการควบคุมผู้รับเหมา
-สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ

-โบนัส (ตามผลประกอบการ)
-ปรับฐานเงินเดือนประจำปี
-กองทุนประกันสังคม
-กองทุนเงินทดแทน
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-เบี้ยขยันทุกไตรมาส (ไตรมาสละ 3,000 บาท)ระดับปฏิบัติการ – ผู้ช่วยผู้จัดการ
-ค่าครองชีพ 500 บาทต่อเดือน
-ประกันอุบัติเหตุ,ประกันผู้ป่วยใน/นอกตามอัตรา
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-ชุดยูนิฟอร์มฟรี
-อาหารมื้อกลางวัน/มื้อกลางคืนฟรี
-รถตู้รับส่งพนักงานสายอยุธยา,รังสิต,สุทธิสาร
-ส่วนลดการซื้อสินค้า
-การอบรมและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน และสายอาชีพอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ

วิธีการสมัคร สมัครผ่าน JobThai.com สนใจร่วมงานกับโรงงาน Ichitan Green Factory
ส่ง Resume, รูปถ่ายปัจจุบัน และ วุฒิการศึกษา มาที่ E-mail
หรือเขียนใบสมัครหน้าบริษัทฯในวันและเวลาทำการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณจิตติญา เมฆสคราญ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมโรจนะโซน 3
111/1หมู่ 4 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร : 035-276-111
ต่อ 705 , 084-438-7693 Email : [email protected][*Email
นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน] Website : www.ichitandrink.com

9.ตำแหน่ง : RD Officer NPD(Export/OEM) / RD Officer NPD รับสมัครด่วน !

รายละเอียดของงาน
ดูแลการทำวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือตลาดผู้บริโภคเพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์่
ดูแลลูกค้า สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี สถานที่ปฏิบัติงาน สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 3 ,
อยุธยา ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวนอัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามที่ตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศหญิง / ชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป ชายต้องพ้นภาระทางราชการทหาร
-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/ โท สาขา วิทยาศาสตร์การอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีผลการสอบ TOEIC 500 ขึ้นไป (พิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีผลสอบแล้วเท่านั้น)
-มีความรู้ระบบคุณภาพ GMP ISO 9001,14001,22000 HACCP
-มีทัศนคติที่ดีสามารถปฏิบัติงานในภาวะกดดันได้ดี ขยันอดทน
-ปฏิบัติงาน Oversea in Asean comunity
-สามารถปฏิบัติงานในต่างประเทศได้
-สามารถสื่อสาร เขียนเอกสาร ภาษาอังกฤษได้
-ผลสอบ TOEIC ให้แนบไฟล์มาพร้อมกับใบสมัคร
-มีประสบการณ์ในการทำงานในสายงาน 2 ปีขึ้นไป

สวัสดิการ

-โบนัส (ตามผลประกอบการ)
-ปรับฐานเงินเดือนประจำปี
-กองทุนประกันสังคม
-กองทุนเงินทดแทน
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-เบี้ยขยันทุกไตรมาส (ไตรมาสละ 3,000 บาท)ระดับปฏิบัติการ – ผู้ช่วยผู้จัดการ
-ค่าครองชีพ 500 บาทต่อเดือน
-ประกันอุบัติเหตุ,ประกันผู้ป่วยใน/นอกตามอัตรา
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-ชุดยูนิฟอร์มฟรี
-อาหารมื้อกลางวัน/มื้อกลางคืนฟรี
-รถตู้รับส่งพนักงานสายอยุธยา,รังสิต,สุทธิสาร
-ส่วนลดการซื้อสินค้า
-การอบรมและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน และสายอาชีพอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ

วิธีการสมัคร สมัครผ่าน JobThai.com สนใจร่วมงานกับโรงงาน Ichitan Green Factory
ส่ง Resume, รูปถ่ายปัจจุบัน และ วุฒิการศึกษา มาที่ E-mail
หรือเขียนใบสมัครหน้าบริษัทฯในวันและเวลาทำการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณจิตติญา เมฆสคราญ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมโรจนะโซน 3
111/1หมู่ 4 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร : 035-276-111
ต่อ 705 , 084-438-7693 Email : [email protected][*Email
นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน] Website : www.ichitandrink.com

10.ตำแหน่ง : HR&GA Supervisor

รายละเอียดของงาน HR&GA Supervisor รับผิดชอบงานแรงงานสัมพันธ์ ,กิจกรรมของบริษัท ,
งานสวัสดิการ , ควบคุมดูแลงาน HR&GA สถานที่ปฏิบัติงาน สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 3 ,
อยุธยา ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศชาย,หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป , เพศชาย พ้นภาระราชการทหาร
-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน
-ตำแหน่ง HR&GA Supervisor มีประสบการณ์ในสายงาน และอยู่ในสายบังคับบัญชาอย่างน้อย
5 ปี
-มีความคิดสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน สู้งานหนัก ขยันอดทนในการทำงาน
-มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO 9001 GMP HACCP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี

สวัสดิการ

-โบนัส (ตามผลประกอบการ)
-ปรับฐานเงินเดือนประจำปี
-กองทุนประกันสังคม
-กองทุนเงินทดแทน
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-เบี้ยขยันทุกไตรมาส (ไตรมาสละ 3,000 บาท)ระดับปฏิบัติการ – ผู้ช่วยผู้จัดการ
-ค่าครองชีพ 500 บาทต่อเดือน
-ประกันอุบัติเหตุ,ประกันผู้ป่วยใน/นอกตามอัตรา
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-ชุดยูนิฟอร์มฟรี
-อาหารมื้อกลางวัน/มื้อกลางคืนฟรี
-รถตู้รับส่งพนักงานสายอยุธยา,รังสิต,สุทธิสาร
-ส่วนลดการซื้อสินค้า
-การอบรมและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน และสายอาชีพอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ

วิธีการสมัคร สมัครผ่าน JobThai.com สนใจร่วมงานกับโรงงาน Ichitan Green Factory
ส่ง Resume, รูปถ่ายปัจจุบัน และ วุฒิการศึกษา มาที่ E-mail
หรือเขียนใบสมัครหน้าบริษัทฯในวันและเวลาทำการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณจิตติญา เมฆสคราญ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมโรจนะโซน 3
111/1หมู่ 4 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร : 035-276-111
ต่อ 705 , 084-438-7693 Email : [email protected][*Email
นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน] Website : www.ichitandrink.com

ดูตำแหน่งงานอื่นเพิ่มเติมได้ที่เพจ : หางานชลบุรี – ระยอง

เรียบเรียงข้อมูล : หางานชลบุรี – ระยอง

**ทางเว็ปเป็นเพียงสื่อกลางระหว่างผู้สมัครกับทางบริษัทฯเท่านั้น
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสมัครใดๆทั้งสิ้น ขอบคุณที่มาจาก jobthai

Facebook Comments