กรมการปกครอง

ด่วนที่สุด!! กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 310 อัตรา ( 31 พ.ค.-25 มิ.ย.)

June 1, 2018

ด้วยกรมการปกครอง จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน 1) นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา 2) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา 3) วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา 4) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  จำนวน 26 อัตรา 5) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  จำนวน 54 อัตรา 6) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 59 อัตรา 7) เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน (พื้นที่ทั่วไป) จำนวน 100 อัตรา 8) เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวน 50 อัตรา 9) นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (พื้นที่ทั่วไป)  จำนวน […]

Read More