ข้าวใหม่ปลามันทุ่งกุลาร้องไห้

ครั้งแรกในโลก!! เทศกาลศิลปะจากฟางข้าวและข้าวใหม่ปลามันทุ่งกุลาร้องไห้ ที่ อ.ปทุมรัตต์ “ร้อยเอ็ด”

January 4, 2018

เวลา 17.00 น. วันที่ 4 มกราคม 2561 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงาน “เทศกาลศิลปะจากฟางข้าวและข้าวใหม่ปลามันทุ่งกุลาร้องไห้ ครั้งที่ 1” ที่ลานปอเทือง อยู่ด้านหน้าเทศบาลตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ในขณะเดียวกันมีผู้ร่วมแถลงข่าวด้วย คือ นายธนิต พันธ์หินกอง นายอำเภอปทุมรัตต์ นายศึกษา สุวรรณธาดา ผู้ช่วยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด และนายสมยศ ชารีบุตร นายกเทศมนตรีตำบลโนนสวรรค์ นายธนิต พันธ์หินกอง นายอำเภอปทุมรัตต์ กล่าวว่า “เทศกาลศิลปะจากฟางข้าวและข้าวใหม่ปลามันทุ่งกุลาร้องไห้ ครั้งที่ 1” กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 11 มกราคม 2561 ที่บริเวณลานปอเทือง อยู่ด้านหน้าเทศบาลตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว และหนุนเสริมการดำเนินโครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและตลาดข้าวหอมมะลิ ซึ่งจะเป็น Landmark แห่งสำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ดและทุ่งกุลาร้องไห้เป็นการขับเคลื่อนและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด โดยความร่วมมือระหว่าง จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอปทุมรัตต์ […]

Read More