ข้าวเหนียว

ชาวนาครวญ! ราคาข้าวเหนียวดิ่ง เหลือกิโลละ7บาท ขัดแย้งปีทองรัฐบาล

November 20, 2018

วันที่ 20 พ.ย. นางดวงตา ตันโช ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะธรรมาภิบาลจังหวัดพะเยาลงพื้นที่เยี่ยมชมและสอบถามเกษตรกรในพื้นที่ เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับราคาข้าว ที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้าธ.ก.ส พะเยาจำกัด (สกต.) บ้านสันจกปก อ.ดอกคำใต้ และ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้าธ.ก.ส พะเยาจำกัด อำเภอจุน จังหวัดพะเยา จากการเยี่ยมชมการดำเนินงานของสกต.ทั้งสองแห่ง ได้พบปะสอบถามชาวบ้านที่นำข้าวมาขาย ก็ทราบว่าพึงพอใจในราคาและวิธีการรับซื้อของทั้ง 2 สกต. แต่ก็มีปัญหาเรื่องการทำนาแปลงใหญ่ สาเหตุจากไม่มีแหล่งน้ำ ส่วนผู้บริหารทั้ง 2 แห่งและผู้จัดการธกส. ได้นำเสนอปัญหาการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล เรื่อง ชะลอการขายข้าวของชาวนา ทั้งนี้เนื่องจากโกดังที่เก็บมีไม่เพียงพอ สาเหตุสืบเนื่องจากการจำนำข้าวในอดีตที่ผ่านมายังไม่เสร็จสิ้น ข้าวที่มีปัญหายังอยู่ในโกดัง ไม่สามารถจะจะใช้โกดังได้ อีกทั้งนโยบาย “แก้มลิงข้าว” ก็ไม่ชัดเจน ไม่สามารถดำเนินการได้ โดยเกษตรกร ได้สะท้อนปัญหาราคาข้าวเหนียวว่า สำหรับที่มีการพูดว่าปีนี้เป็น “ปีทองของชาวนา”ก็เช่นกัน ชาวนายังพูดได้ไม่เต็มปาก เพราะเป็นปีทองเฉพาะข้าวจ้าว หรือข้าวหอมมะลิ แต่ข้าวเหนียวซึ่งเป็นอาหารหลักของคนภาคเหนือราคาเพียงกิโลกรัมละ 7 บาท ซึ่งต่ำกว่าข้าวจ้าวครึ่งต่อครึ่ง จึงขอให้ทางรัฐบาลได้ให้ความสนใจและปรับราคาให้เท่าเทียมกัน ซึ่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับทราบปัญหาต่างๆแล้วรับปากจะนำเรื่องนี้ไปหารือกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

Read More

ของดี!!เกษตรกรอำเภอนาเชือก และศูนย์ข้าวชุมชนบ้านคำแก้ว อำเภอนาดูน คว้ารางวัลที่ 1 สุดยอดข้าวหอมมะลิ จ.มหาสารคาม เป็นตัวแทนไปประกวดระดับประเทศ พร้อมกับเกษตรและกลุ่มเกษตรกร รวม 7 ราย

January 5, 2018

วันที่ 5 ม.ค.61 ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำคณะกรรมการตัดสินการประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดมหาสารคาม ปีการเพาะปลูก 2560/61 ร่วมกันตัดสินการประกวดหาสุดยอดข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวของจังหวัดมหาสารคาม โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและภาคเอกชน รวม 18 คน เป็นกรรมการพิจารณาจากคุณสมบัติทางกายภาพและคุณภาพ ซึ่งในประเภทเกษตรกรรายบุคคล มีเกษตรกรส่งข้าวหอมมะลิเข้าประกวด 115 ราย ประเภทกลุ่มเกษตรกร 59 กลุ่ม เพื่อคัดเลือกส่งเข้าประกวดระดับประเทศ ส่วนการประกวดข้าวเหนียว จัดประกวดประเภทเกษตรกรรายบุคคล มีเกษตรเข้าส่งข้าวเหนียวเข้าประกวด 18 ราย ผลการตัดสินชี้ขาดการประกวดข้าวหอมมะลิ ประเภทเกษตรรายบุคล คัดเลือกเหลือ 4 ตัวอย่าง รางวัลที่ 1 ได้แก่ นายปรีชา ธรรมกาโร บ้านเลขที่ 58 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอนาเชือก รางวัลที่ 2 นางคำตา ขุนสุวงค์ บ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 22 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย […]

Read More