ข่วยเหลือ ฟื้ฟู

พ่อเมืองเน้นย้ำ! ช่วยเหลือ ฟื้นฟู พื้นที่ประสบอุทกภัย จ.ร้อยเอ็ด

December 21, 2017

เวลา 14.00 น. วันที่ 21 ธันวาคม 2560 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม “คณะทำงานเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดร้อยเอ็ด” ครั้งที่ 2/2560 ที่ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ในขณะเดียวกันมีนายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายพิจิตร บุญทัน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายสรวุฒิ ปาลวัฒน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 27 ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง 20 อำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ในที่ประชุมได้มีการหารือและรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู พื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแนวทางประชารัฐ ฝ่ายปฏิบัติการด้านการช่วยเหลือ ชดเชย เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย (เพิ่มเติม) นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีการติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานทั้ง 6 […]

Read More