ขาเทียม

วอนขอขาเทียม!! คุณตาชาวโพนทอง ขาขาดกว่า 38 ปี ได้รับแค่เบี้ยยังชีพ ปั่นจักรยานไปใส่เบ็ดเลี้ยงตัว

December 28, 2017

คุณตาแมว อายุ 61 ปี บ้านเลขที่ 130 ม.3 บ.โนนสวรรค์ ต.แวง อ.โพนทอง จว.ร้อยเอ็ด เป็นผู้พิการขาขาด เนื่องจากประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2523 ปัจจุบันต้องอาศัยอยู่กับน้องชายและทุกๆวันต้องนั่งปั่นจักรยานเพื่อไปใส่เบ็ดหาปลาเป็นอาหารทุกๆเช้าและเย็นประจำทุกวัน มีความต้องการขาเทียม เพื่อที่จะเดินไปไหนได้บ้าง ขั้นต้นจากการสอบถามไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเหลือ ได้รับแค่เบี้ยยังชีพคนชราและเบี้ยคนพิการ แจ้งข่าวโดย ปัญจภัค ศุภกิจโกศล

Read More